English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Anlam Değiştirme Aracı Olarak Olumsuzluk Eki –mA
(The Negation Suffix –mA as an Instrument of Semantic Change )

Yazar : Erkan Hirik    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 44
Sayfa : 167-185


Özet
Olumsuzluk farklı boyutlara sahip bir alandır. Bu nedenle felsefe, psikoloji ve dil bilim gibi disiplinler arası bir özelliğe sahiptir. Bununla birlikte olumsuzluk dil bilimi içerisinde de farklı boyutlara sahiptir. Biçim bilimi, anlam bilimi ve söz dizimi gibi alanları ilgilendiren olumsuzluk, araştırmacılar tarafından farklı şekillerde incelenmiştir. Her dil bir olumsuzluk işaretleyicisine sahiptir. Türkiye Türkçesinde standart olumsuzluk işaretleyicisi –mA ekidir. Bu ekin hangi ek kategorisinde değerlendirilmesi gerektiği de araştırmacılar tarafından farklı şekilde ele alınmıştır. Bu çalışmada standart olumsuzluk işaretleyicisi olan –mA’nın eklendiği fiilleri başka fiillere nasıl dönüştürdüğü gösterilmeye çalışılmıştır. Böylece –mA’nın anlam değiştirme yöntemleri ortaya konmuştur. Tüm bunlar olumsuzluk eki –mA’nın yapım ekleri arasında değerlendirilmesi gerektiğinin göstergeleri olarak belirtilmiştir. <

Anahtar Kelimeler
Olumsuzluk, Olumsuzluk Eki –mA, Türkiye Türkçesi, Yapım Eki, Biçim bilim.

Abstract
Negation is an area which has different aspects. Therefore, it has an interdisciplinary feature, related to philosophy, psychology and linguistics. In addition to this, negation has also different aspects in linguistics. Negation, which is related to morphology, semantics and syntax, is analysed in different ways by linguists. All of the languages has negation marker/s. The standard negation marker in Turkish is –mA. The question, under which suffix category should this suffix be analysed, is dealt with in different ways by linguists. In this article it is demonstrated how the standard negation marker –mA, which is added to another verb, transforms it. By this way, Semantic change methods of –mA are exposed. All these are indicated as evidences of why the negation suffix –mA should be considered as derivational suffixes. <

Keywords
Negation, Negation Suffix –mA, Turkish, Derivational Suffix, Morphology.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "66. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 66. sayı yayınlandı


    Dergimizin Yayın İlkeleri Değişmiştir


Adres :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com