English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


H.1131-1132/M.1718-1720 Tarihli Amasya Şer'iyye Sicilinin Tanıtımı ve Fihristi
(The Introduction and List of Amasya Şer’iyye Notebook Dated as H-1131-1132/M.1718-1720 )

Yazar : Rafet Metin    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 37
Sayfa : 51-70


Özet
Osmanlı Tarihi’nin en önemli arşiv kaynaklarından birisi Şer‘iyye Sicilleri’dir. Şer’iyye Sicillerinde, devlet merkezi ile olan yazışmalar halk dilekleri, fermanlar, ilamlar, hüccetler, beratlar vs. gibi konulara ait bilgilerin yanı sıra bölgede yetişen ürünler şehir ve kasabaların tahmini nüfusu, salgın hastalıklar ve aile hayatı gibi konular da bu defterlere kaydedilmiştir. Bu öneminden dolayı bizde bu çalışmada Milli Kütüphane Başkanlığının 29 mikrofilm numarasında yer alan H.1131-1132/1718-1720 tarihli şer’iyye sicil defterinin tanıtımını yapmak suretiyle Amasya’nın idari, sosyal, kültürel ve ekonomik durumunun aydınlatılmasına katkı sunmaya çalıştık.<

Anahtar Kelimeler
Amasya, Şer’iyye Sicili, ferman, berat, mektup

Abstract
Şeriyye registers (archives) are considered as the most important resources of Ottoman History. Şeriyye register include not only information about letters written among state institutions, public demands, announcements, papers, and warrants but also agricultural products grown in the region, estimated populations of the towns, diseases, and family life.Dueto this importance of the Şeriyye registers, the current study wasset out to explore administrational, social, culturaland economic situation of the Amasya bymeans of Şeriyye register dated of H-1131-1132/1718-1720 belonging to 29 numbered microfilm at the national library presidencyin Ankara, Turkey<

Keywords
Amasya Şeriyye register, edict, Warrant, letter.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "62. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 62. sayı yayınlandı


    Dergimizin Yayın İlkeleri Değişmiştir


Adres :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com