English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


19. Yüzyılda Anadolu’da Çerkes Göçmenlerinin İskânları Sonrasında Karşılaştıkları Sorunlar Uzunyayla Örneği
(In the 19th Century in Anatolia following the Example of the Problems Faced of Uzunyayla Settlement Circassian Migrants )

Yazar : Ömer Karataş    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 36
Sayfa : 83-117


Özet
Kafkas halklarının Rus işgaline karşı yaklaşık bir asır devam eden yıpratıcı vatan savunması ve özgürlük mücadelesi 1859’da Şeyh Şamil’in Rusya’ya teslimiyle son bulmuştu. Şeyh Şamil’in teslim olmasıyla Rusya, Doğu ve Batı Kafkasya’yı işgal ederek ele geçirmişti. İşgal sonrası Rusya, Kafkas topraklarını ve halklarını savaş ganimeti ve esiri olarak görmüş, Kafkas halklarının bu coğrafyada kalmasını ise istememiştir. Bu yüzden Rusya tüm Kafkasya’da acımasız, sert, yok edici, tavizsiz, küçültücü ve zorlayıcı bir siyaset uygulamıştır. Rus Devleti’nin uyguladığı bu siyaset sonucunda Kafkas halkları vatanlarını terk etmek zorunda kalmıştır. Böylece Çerkesler 19. Yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti’ne zorunlu olarak göç etmişlerdir. Osmanlı Devleti kendisine sığınan Çerkesleri ve diğer Kafkas göçmenlerini Anadolu’nun çeşitli yerlerine iskân etmiştir. Bu yerlerden biri de Sivas-Uzunyayla’dır. Bu çalışmada Çerkeslerin Sivas-Uzunyayla’ya iskânları sonrasında karşılaştıkları sorunları değerlendirmeye çalışacağız.<

Anahtar Kelimeler
Osmanlı, Çerkes, göçmen, Uzunyayla, Sorun, Asayiş, sağlık, dil, eğitim, barınma

Abstract
The peoples of the Caucasus against Russian occupation of nearly a century of struggle for the freedom of the homeland continued harsh Shamil in 1859 to delivery in Russia of the last. Sheikh Shamil's being delivered to Russia, had dealt with by occupying the Eastern and western Caucasus. After Russia occupied the territory and peoples of the Caucasian war spoils and prisoners is that the peoples of the Caucasus have seen this as the geography has sought. So we Russia all the cruel, harsh in the Caucasus, the exterminator, uncompromising, derogatory and a compelling policy. As a result of this policy, the Russian Empire's Caucasian peoples that had to leave country. Thus, Circassians 19. At the end of the 19th century the Ottoman Empire was forced to emigrate. Take refuge in the Ottoman Empire itself, Circassians and other various parts of Anatolia, the Caucasus has settled on migrants. One of these places in the Sivas-Uzunyayla. This study Circassians of Sivas-Uzunyayla the Settlement will try to assess the problems they encounter in the wake.<

Keywords
Ottoman, Circassian, immigrant, Uzunyayla, problem, public security, health, language, education, se

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "66. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 66. sayı yayınlandı


    Dergimizin Yayın İlkeleri Değişmiştir


Adres :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com