English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


XVIII. yy. Sonu XIX. yy. Başlarında Kastamonu'da Esnaf Grupları, Zanaatkârlar ve Ticari Faaliyetler
(Artisans, Craftsmen and Commercial Activities in Kastamonu in the Late XVIII and Early XIX Centuries )

Yazar : Fahri Maden    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2007
Sayı : 15
Sayfa : 149-167


Özet
Bu çalışmada XVIII. Yüzyıl Sonu XIX. Yüzyıl Başlarında Kastamonu sancağının ekonomik yapısı ele alınmıştır. Çünkü Kastamonu ve çevresinde XVIII. yüzyılın sonlarında canlı bir ekonomik hayatın sürmekte olduğu dikkat çekmektedir. Ayrıca bu çalışma, Kastamonu ile ilgili önemli tarihi bilgilerin ortaya çıkarılmasına katkıda bulunmak ve şehrin ekonomik yapısını daha etraflı bir şekilde ortaya koymak için yapılmaktadır. Kastamonu ve çevresinde keten, kenevir ve sarımsak (sîr) gibi ürünler yetiştirilmekte, bu ürünlere dayalı bir imalat sanayi ve ticaret gelişmiş bulunmaktadır. Özellikle urgan, halat ve bez imalatı ile bunlara dayanan ticaret başta gelmektedir. Diğer taraftan, Kastamonu?nun Anadolu?nun çeşitli bölgelerinden gelen kervan yollarıyla da bağlantı içinde olduğu görülüyor.<

Anahtar Kelimeler
Kastamonu, Esnaf Grupları, Zanaatkârlar

Abstract
In this study an attempt has been made to examine the economic structure of Kasta-monu Province at the end of XVIII. Century and at the beginning of XIX. century. It has drawn attention that there was a live economic life in Kastamonu and its environment at the end of the XVIII. Century. In addition, this study have been made in order to put forward the important historical information about Kastamonu ıts economicsitution in a detailed way. The crops as linen, hemp and garlic have been grown in Kastamonu and its environment and there have an industry fabrication and trade been developed base on these crops. Especially, tether, hawser, cotton material and trade based on them have been primary. Also, it is seen that Kastamonu has relation to the caravan road from the comers from Anatolia.<

Keywords
Kastamonu, Tradesman Groups, Craftsmans

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "66. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 66. sayı yayınlandı


    Dergimizin Yayın İlkeleri Değişmiştir


Adres :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com