English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


II. Dünya Savaşı’nda Yugoslavya (1939-1945): “Hırvat Ustaşalar, Sırp Çetnikler ve Komünist Partizanlar”
(Yugoslavia in the Second World War (1939-1945) “Croatian Ustashes, Serbian Chetniks and Communist Partisans” )

Yazar : Hakan Demir    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 55
Sayfa : 147-168


Özet
Makalede II. Dünya Savaşı’nda Yugoslavya’da kendi ulusal planlarını gerçekleştirmek için harekete geçen faşist Hırvat Ustaşa ve Sırp Çetnik hareketleriyle birlikte Yugoslavya Komünist Partisi’nin denetimindeki Partizan hareketi incelenecektir. 1918 – 1941 yılları arasında siyasal varlığını devam ettirmiş olan Yugoslavya Krallığı’nda devletin siyasi yapısı konusunda yaşanan anlaşmazlık çözülememiş ve devletin federalist bir biçimde düzenlenmesini talep eden Hırvatlar ile merkeziyetçi bir devlet yapısını savunan Sırplar arasında siyasi bir çatışma yaşanmıştır. Sırplar merkeziyetçi devlet yapısıyla birlikte Büyük Sırbistan projesinin hayata geçirilmesi için uğraşırken Hırvatlar Yugoslavya Krallığı’nda kendi federe yönetimlerini elde etmek amacıyla mücadele etmişlerdir. Yaşanan siyasal çatışma devletin meşruiyetini de zayıflatmıştır. II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte kendi ulusal programlarını gerçekleştirmek amacıyla Hırvatlar faşist Ustaşa rejimini Sırplar da Büyük Sırbistan idealini gerçekleştirmeye çalışan Çetnik hareketini desteklemişlerdir. Bu hareketin dışında Yugoslavya Komünist Partisi denetimindeki Partizanlar siyasi yapı bakımından federalizme dayanan komünist bir devlet kurmak için mücadele etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Yugoslavya, Hırvat Ustaşalar, Sırp Çetnikler, Komunist Partizanlar, İkinci Dünya Savaşı

Abstract
In this article the Partisan movement under the control of the Communist Party of Yugoslavia along with fascist Croat Ustasha and Serbian Chetnik movements that are taking action to achieve their national plans will examine in the Second World War. In the Kingdom of Yugoslavia, which maintained its political existence between 1918 and 1941, the dispute over the political structure of the state could not be resolved and there was a political conflict between the Croats demanding that the state be regulated in a federalist manner and the Serbs advocating a centrist state structure. The Croats struggled to gain their federal rule in the Kingdom of Yugoslavia, while the Serbs struggled to pass the Great Serbian project along with the decentralized state structure. Lived political conflict weakened the legitimacy of the state. With the beginning of World War II, the Croats supported the fascist Ustasha regime and the Serbs supported the Çetnik movement, which was trying to achieve Great Serbian ideal in order to realize its national programs. Apart from this movement, the Partisans under the control of the Communist Party of Yugoslavia have struggled to establish a communist state based on federalism in terms of political structure.

Keywords
Yugoslavia, Croatian Ustashes, Serbian Chetniks, Communist Partisans, Second World War

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "65. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 65. sayı yayınlandı


    Dergimizin Yayın İlkeleri Değişmiştir


Adres :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com