English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


XV-XVI. YÜZYILLARDA KIRŞEHİR’DE BULUNAN KONAR-GÖÇER GRUPLAR
(RESIDED MIGRANT-SETTLER GROUPS IN KIRŞEHİR IN 15. AND 16. CENTURY )

Yazar : Rafet Metin    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 51
Sayfa : 301-316


Özet
Anadolu’nun birçok bölgesi gibi Kırşehir, ilk çağlardan beri çeşitli kültür ve medeniyetlerin izlerini taşıyan bir yer olmuştur. 1071 Malazgirt Savaşından sonra Anadolu ve Türkistan arasında yaşanan yoğun göç dalgasının arasında kalan Kırşehir Osmanlı Devletinden önceki beylikler döneminde Türk Nüfusunun korunduğu yerlerden birisi olmuştur. Bu durumun oluşmasında konar-göçer gurupların etkisi büyük olmuştur. Bölge, Osmanlıların eline geçmesinden sonra doğudan ve Kuzey Suriye’den gelen konar-göçerlerin uğrak yeri olmuştur. Zamanla hayvancılığı tarımla tamamlama imkânını bulan bu guruplar yerleşik hayatın temellerini de atmışlardır. Bu çalışmada Başbakanlık Osmanlı Arşivinde, Tokat Livasının nüfus ve hasılatı ile, tımar ve malikane ve evkafını mübeyyin TD 19 (H. 890/M. 1485) Mufassal Tahrir Defteri ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyud-ı Kadime Arşivinde bulunan TD139 (H. 992/M. 1584) numaralı mufassal tahrir Defterde istifade etmek suretiyle XV-XVI. Yüzyıllarda Kırşehir İl bölgesinde bulunan konar-göçer gurupların bölgede yerleşik hayata geçişte oynadıkları rol izah edilmeye çalışılmıştır.<

Anahtar Kelimeler
Konar-göçer guruplar, Tahrir defteri, Kırşehir

Abstract
Just like many parts of Anatolia, Kırsehir, too, has been a place that has carried the traces of various cultures and civilizations. After the 1071 Malazgirt war, were migrated excessively between the Anatolia and Turkistan. Existed in this migration field, Kırsehir where has been a place, has kept Turkish population. Migrant settlers has effected largely to this situation. After Ottoman had conquered to field, Many migrant settllers came from East and North Syria. Those groups who were engaged in agriculture and ranching , laid the foundation of the settled life. Benefiting basically from the population and revenue of Tokat’s group , declared TD 19 (H. 890/M. 1485) Mufassal register of foundation and number TD139 (H. 992/M. 1584) mufassal tahrir register belong to general directorate of land registry and cadastre, this study attempts to explain the migrant settlers’ role about the foundation of the settled life in Kırsehir in 15. and 16. century.<

Keywords
Migrant Settler Groups, Tahrir Register, Kırsehir

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "62. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 62. sayı yayınlandı


    Dergimizin Yayın İlkeleri Değişmiştir


Adres :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com