English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ziyaret Fenomeni Bağlamında Yedi Bucak Avşarları Üzerine Bir Araştırma
(A Research On Yedi Bucak Avşars The Context of Visit Phenomenon )

Yazar : Seyit Gezer    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 50
Sayfa : 177-190


Özet
Çalışmada, alan araştırması usul ve yöntemleri kullanılmıştır. Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesine bağlı; Karpınar, İğdeli, Yerlikuyu, Kaleköy ve Burunören köylerinde yaşayan Yedi Bucak Avşarları arasında derlenen ziyaret olgusu ile ilgili bilgilerin incelenmesinden oluşmaktadır. Ürünlerin derlenmesi aşamasında gözlem ve görüşme teknikleri kullanılmıştır. Giriş kısmında Yedi Bucak Avşarları kısaca tanıtılmış ve araştırmanın teorik çerçevesi çizilmiştir. Ziyaretin bir terime dönüşmesinin temelinde halk dindarlığı olduğu tezi, Yedi Bucak Avşarları örneği ile açıklanmıştır. Çalışmada kutsal ve kutsal yerler tanıtıldığı gibi, bu yerler çerçevesinde oluşmuş inanç pratikleri de incelenmiştir. Ziyaret yerleri yöredeki ve yöre dışındaki şeklinde iki kısım hâlinde verilmiştir. Yöredeki ziyaret yerleri; Tekke Ören, Himmet Dede, Ziyaret Kayası, Ziyaretin Dere, Mamad’ın Pınarı, Üç Taş ve Tekke şeklinde alt başlıklara ayrılmıştır. Yöre dışındaki ziyaret yerlerinin ise isimleri sıralanmıştır. Ziyaret fenomeni ise; ziyaret yerlerinin oluşumu, ziyaret yerleri etrafından oluşmuş efsaneler, ziyaret zamanları ve ziyaret mekânları, ziyaret tipolojisi, uygulanan pratikler ve ziyaretin amacı şeklinde sınıflandırılmıştır. Sınıflandırılan unsurlar ayrıntılı şekilde tahlil edilirken, Türk kültür tarihi ve halk bilimi açısından taşıdığı öneme vurgu yapılmıştır. Çalışmanın son kısmında ise elde edilen bilgilerden yola çıkılarak sonuca gidilmiş ve çıkarımlarda bulunulmuştur.<

Anahtar Kelimeler
Alevi Avşarlar, Halk Dindarlığı, Ritüel, Kutsal Yer, Ziyaret Fenomeni, Evliya Kültü.

Abstract
In the study, the fieldwork research methods are used. Depending on the Sarıoğlan district of Kayseri; Karpınar, İğdeli, Yerlikuyu, Kaleköy and Burunören villages living in Yedi Bucak Avşars consists examination of the information about the visit cases. At the stage of recovery of the products observation and interview techniques were used. In the introduction Yedi Bucak Avşars briefly introduced and theoretical framework of the study was drawn. Based on the thesis that popular religiosity in terms of the transformation of a visit by Turkish example is explained. İn work sacred and holy places as advertised, were also investigated formed religious practices within the framework of these places. Places to visit in and outside the region as the region is given in the case of two parts. Places to visit in the region

Keywords
Alevi Avşars, Populer Piety, Rıtual, Sanctuary, Visit Phenomenon, Cult Of Saint.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "65. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 65. sayı yayınlandı


    Dergimizin Yayın İlkeleri Değişmiştir


Adres :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com