English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


KIRIM SORUNUNUN ULUSLARARASI HUKUKTA DEVLETLERİN KURULMA VE SONA ERME ŞEKİLLERİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ
Kırım sorunu uluslararası toplumun gündemini son dönemde meşgul eden en önemli olayların başında gelmektedir. Bu sorununun günümüz uluslararası sistemine etki eden siyasi, ekonomik, sosyal, jeopolitik ve tarihsel birçok sebebi ve sonucu bulunmaktadır. Bununla birlikte soruna uluslararası hukuk perspektifinden bakıldığında yine potansiyel olarak birçok yansımasının olduğu görülmektedir. Öyle ki, Kasım 2013'te başlayan Ukrayna içindeki yerel nitelikli karışıklık ve çatışmalar bir anda Kırım yarımadasına sıçrayarak bu bölgenin Şubat 2014’ten itibaren bağlı olduğu anavatan Ukrayna kopmasına ve sonrasında Rusya Federasyonuna katılmasıyla sonuçlanmıştır. Ortada teknik olarak geçerli bir sebep veya problem yokken bağımsız bir devlete ait özerk bir bölgenin önce bağımsızlık ilan edip ardından da kendi kaderini tayin hakkını Rusya Federasyonu ile birleşmekten yana kullanması elbette uluslararası ilişkiler içinde yeni tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Bu çalışma genel itibariyle Kırım Sorununu uluslararası hukukta var olan devletlerin kurulma şekilleri içinde kendi kaderini tayin (self-determinasyon), bölünme (secession), birleşme (unification or merger) ile devletlerin sona erme şekilleri içinde fesih (dissolution), ilhak (annexation) ve gönüllü emilme (voluntory absorption) yöntemleri kapsamında incelemektedir.

Anahtar Kelimeler
Kırım, Ukrayna, Kırım Sorunu, Devlet Oluşumu, Devletin Sona Erme Şekilleri, Uluslararası Hukuk

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "62. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 62. sayı yayınlandı


    Dergimizin Yayın İlkeleri Değişmiştir


Adres :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com