Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступSoğuk Savaş Sonrası Dönemde Rusya'nın Dış Politikası'nda Avrasya Birliği Projesi
(The Project of Eurasian Union in the Russian Foreign Policy in the Post-Cold War Period )

Author : Aidarbek Amirbek  - Kanat Ydyrys  
Type : Copyright
Printing Year : 2015
Number : 45
Page : 57-67


Özet
Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana dünya çapında gerçekleşmekte olan değişikliklerin tam boyutu yavaş yavaş berraklaşmaktadır. En önemli uluslararası vakıa, ortada bir bölgeselleşme bağlamında bloklaşmalar sürecinin yaşanmakta olmasıdır. Bu kapsamda modern dünya globalleşmeden yeni bölgesel aktörlerin söz sahibi oldukları bölgeselleşme sürecine adım atmaktadır. Öte yandan, uluslararası yaşam öznelerinin kendi ulusal çıkarlarının önceliğine dayalı dünya düzeninin kendi modellerine göre uygulanması ve sağlanmasına yönelik siyasi faaliyetleri yoğunlaşmıştır. Bu, doğal ve diğer kaynakların elde edilmesi için aralarındaki mücadeleyi derinleştirmekte, yeni çatışma merkezlerinin ortaya çıkmasına yol açmakta ve çeşitli yoğunluk ve büyüklükteki çatışmaları şiddetlendirmektedir. Bu kapsamda hegemonik güç olma isteğinden vazgeçmeyen Rusya Federasyonu (RF) yakın çevre ülkeleri üzerindeki etki alanını kaybetmemek amacıyla, bu ülkelerle olabildiğince yakın ve dostane ilişki kurmayı amaçlayarak, Avrasya Birliği projesi üzerinden eski sovyet ülkelerini yeniden Moskova merkezli yapılandırma gayretlerini sergilemeye başlamıştır. Ancak Rusya'nın bu projeyi uygulamada birçok zorluklarla yüz yüze geldiğini ve Ukrayna krizi bunun bariz örneğini teşkil ettiğine tanık olmaktayız. <

Anahtar Kelimeler
Avrasya Birliği, Rusya, Ukrayna krizi, yakın çevre, dış politika, güvenlik.

Abstract
Since the end of the Cold War, the exact size of the changes that are taking place around the world are gradually clear. The most important international fact, is the strengthening of blocks system which takes place in the context of a regionalization process. In this context the modern world stepping from globalisation into regionalization process where regional actors have a say. On the other hand, political activities focused on the implementation of world order based on the priority of their own national interests have been intensified. The struggle between states in order to obtain natural and other resources have intensified and leads to to the emergence of new centers of conflict and conflict in various densities and sizes. In this context, the Russian Federation which do not give up from the desire to become the hegemonic power and to domain on the nearest neighboring countries, aiming to establish close and friendly relations with these countries and forming the Eurasian Union of former Soviet countries via the project was re-started to display configuration efforts based in Moscow. However, Russia faced with many challenges in the process of Eurasian Union formation and Ukraine crisis constitutes a blatant example.<

Keywords
Eurasian Union, Russia, Ukraine crises, near abroad, foreign policy, security.

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 157
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19454

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri