Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступ1652-53 Tarihli Şer’iye Sicili'ne Göre Temeşvar
(Temeshwar According to the Court Registers Dated to 1652-53 )

Author : ÖMER BIYIK    
Type : Copyright
Printing Year : 2015
Number : 45
Page : 233-251


Özet
1552'de Osmanlı eyalet merkezi haline getirilen Temeşvar, 1718'e kadar, 166 yıl Osmanlı idaresinde kalmıştır. Çalışmamızda 1652-53 yıllarına ait Temeşvar Şer'iye Sicili incelenmiştir. Bu sicilin aslı Bosna Hersek'te Saraybosna Tarih Arşivi'nde muhafaza edilmiş olup, bir nüshası da İSAM (Türkiye diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi) Şer'iye Sicilleri Kataloğu'nda bulunmaktadır. Söz konusu sicil günümüzde Romanya toprakları içerisinde yer alan Temeşvar'a ait tek Kadı Sicili'dir. Bu makalede eyaletin genel idarî durumu yansıtılmakla birlikte, Temeşvar'ın 17. yüzyıl ortalarındaki sosyal ve kültürel yaşamına dair yeni bilgiler ortaya çıkarılmıştır. <

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Temeşvar, Osmanlı Devleti, Şer’iye Sicili, Temeşvar Vakıfları, Kadı

Abstract
Becoming a province of Ottoman in 1552, Temeshwar was under ruled of Ottoman Empire for 166 years. In the present study, Court Registers of Temeshwar dated 1652-53 were reviewed. Original of this register was kept at Historical Archive of Sarajevo in Bosnia-Herzegovina. One copy of it is at Kadı Registers Catalogue of Turkish Religious Foundation Center for Islamic Studies (ISAM). The register mentioned is the unique Kadı register in Temeshwar located on modern Romania. The article presents overall administrative status of the province and gives new information on social and cultural life of Temeshwar in the 17.Century. <

Keywords
Keywords: Temeshwar, Ottoman State, Court Register, Temeshwar Foundation, Kadı

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 119
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19573

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri