Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступPontus Meselesi Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi
(A Trial Bibliography of Pontus Issue )

Author : Yüksel Küçüker    
Type : Copyright
Printing Year : 2013
Number : 40
Page : 55-76


Özet
Tarihî süreçte güncelliğini koruyan Pontus Meselesi, zaman içerisinde bağımsız bir devlet kurma amacının güdüldüğü noktadan, politik ve kültürel bir boyuta kaymıştır. Yaklaşık bir asırlık bir geçmişe sahip olan bu sorunun, hâlâ çözülememiş olması, meselenin tartışıldığı zemin ile kullanılan dil ve argümanlardan kaynaklanmaktadır. “Siyah/beyaz” bir bakışla ele alınan konu üzerinde yapılan çalışmalar, bir kısır döngü halinde sonuçsuz kalmaktadır. Bunda, soruna yaklaşımların çözüm odaklı olmamasının yanı sıra, konunun siyasi boyutunun öne çıkarılarak, farklı mecralara taşınmak suretiyle, politik bir silah olarak kullanılmak istenmesinin de etkisi büyüktür. Türkiye-Yunanistan ilişkileri içerisinde önemli bir açmaz olan Pontus Meselesi, bu yönüyle akademik anlamda çok sayıda çalışmaya da ilham olmuştur. Uzun bir tarihî sürecin ürünü olmasının da etkisiyle, konuyla ilgili hatırı sayılır bir birikim oluşmuştur. Konu hakkında var olan literatür enflasyonu, araştırmacılara bunlara ulaşma noktasında birtakım zorlukları da beraberinde getirmektedir. Bu çalışma, bu zorlukları aşmaya, kısmî de olsa bir katkı sunmak amacıyla kaleme alınmıştır.<

Anahtar Kelimeler
Pontus, Bibliyografya, Milli Mücadele, Rumlar, Karadeniz

Abstract
Pontus Issue, keeping its actuality during the historical period, has shifted from the purpose of establishing an independent state to a political and cultural dimension over the time. The reason why the problem with a history of almost a century old is still unresolved, is the form of discussion, arguments and language used about it. The studies about the issue being addressed with a “black/white” view, locked into a vicious cycle. In this outcome, as well as the lack of a solution-oriented approaches to the problem and trying to move through different courses by highlighting the political dimension of the issue, had an important effect of the using of this subject as a political weapon. Pontus Question, having an important deadlock point in Turkey-Greece relations, also has been inspired by many academic works. There have been a considerable accumulation on the subject, with the effect of being the result of a long historical process of the issue. The existing abundance of literature on the subject, brings some difficulties for researchers in terms of accessing them. This study has been drafted in order to provide a contribution to overcome these difficulties.<

Keywords
Pontus, Bibliography, National Struggle, Greeks, Black Sea

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 119
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19504

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri