Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступDoğu Karadeniz Bölgesinin Toplumsal Cinsiyet Rejimi ve Kadınların Toplumsal Konumları
(The Gender Regime of the Black Sea Region and Women’s Social Status )

Author : Elif Gazioğlu    
Type : Copyright
Printing Year : 2013
Number : 40
Page : 95-108


Özet
Bu çalışma Doğu Karadeniz Bölgesi’nin toplumsal cinsiyet rejimine odaklanmaktadır. Çalışma, bölgedeki kadınların toplumsal konumlarını eğitim ve istihdam alanları ile aile içi şiddet karşısındaki konumlarına bakarak açıklamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, kadın ve erkeklere ilişkin sosyo-ekonomik ve kültürel verilerin incelenmesi anlamına gelen toplumsal cinsiyet analizi ile bölgede yaşayan kadınların durumu incelenmekte, Doğu Karadenizli kadınların durumları bölgedeki erkek nüfusla ve kadınların ulusal düzeydeki konumlarıyla karşılaştırılmaktadır. Araştırmanın verileri Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK)ve bölgeye ilişkin, sonuçları rapor haline getirilmiş çeşitli çalışmaların istatistiklerinden derlenmiş olup, analiz için betimleyici ve eleştirel yöntemlere başvurulmuştur. <

Anahtar Kelimeler
Doğu Karadeniz, toplumsal cinsiyet, kadın istihdamı, kadın eğitimi ve hane içi şiddet

Abstract
This paper focuses on the gender regime of the Black Sea Region. Aiming at understading the women’s social status, it centers on the data regarding women’s participation in education and employment and it also centers on women’s position within the family. With this regard, drawing upon the statistics gathered by the Turkish Statistics Institution (TUİK)in the region, this paper explores the social status of women in the Black Sea Region compared to their male counterparts in the region and to women’s general social status around the whole country. <

Keywords
Eastern Black Sea, gender, women’s employment, women’s education and domestic violence

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 114
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19577

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri