Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступAvrupa Birliği (AB) Talepleri Doğrultusunda Çek ve Romanya Cumhuriyetleri’nin Demokratikleşme Reformları
(Czech Republic and Romania's Democratization Reforms in Line With the European Union's Demands )

Author : Nihat Yılmaz  - K. Caner Doğan  
Type : Copyright
Printing Year : 2013
Number : 39
Page : 15-29


Özet
Küreselleşme ve Soğuk Savaş sonrasında meydana gelen gelişmeler sonrasında Avrupa Birliği (AB)’nin genişleme politikalarında da önemli değişiklikler gözlenmektedir. AB, Soğuk Savaş sonrasında merkezi ve doğu Avrupa’da bağımsızlıklarını elde eden ülkeleri kendi bünyesine sorunsuzca katabilmek için modern siyasal demokrasiye dayalı reform taleplerinde bulunmaya başlamıştır. Bu reform talepleri ile AB, kendi bünyesine katılacak olan ülkelerin demokrasi kalitesini yükseltmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda makalede öncelikle demokrasi kavramına ve AB’nin demokratikleşme taleplerine değinilmektedir. Daha sonra Avrupa Birliği’ne beşinci (2004) ve altıncı (2007) genişleme dalgasıyla dahil olan Çek ve Romanya Cumhuriyeti’nin, AB’nin talepleri doğrultusunda ne gibi demokratik reformlar gerçekleştirdiği incelenmektedir. <

Anahtar Kelimeler
Avrupa Birliği (AB), Demokrasi, Çek Cumhuriyeti, Romanya Cumhuriyeti.

Abstract
After the developments in Globalization and post cold war; significant changes can be seen from the European Union's enlargement policy. EU has demanded reforms based on modern and political democracy to incorporate the countires which gained their independences in the Eastern Europe after the cold war. Within the demands of these reform requests; EU aims to improve the quality of the democracy of the countries that will be incorporated. In this context; firstly it is referred (mentioned) the concept of democracy and EU's democratization requests. Afterwards; Czech Republic and Romania's which were participated to the European Union to its fifth (2004) and sixth (2007) expansion wave, what kind of democratic reforms were carried out in accordance with the EU's demans are examined.<

Keywords
European Union (EU), Democracy, Czech Republic, Romania Republic

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 90
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19573

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri