Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступH.1131-1132/M.1718-1720 Tarihli Amasya Şer'iyye Sicilinin Tanıtımı ve Fihristi
(The Introduction and List of Amasya Şer’iyye Notebook Dated as H-1131-1132/M.1718-1720 )

Author : Rafet Metin    
Type : Copyright
Printing Year : 2013
Number : 37
Page : 51-70


Özet
Osmanlı Tarihi’nin en önemli arşiv kaynaklarından birisi Şer‘iyye Sicilleri’dir. Şer’iyye Sicillerinde, devlet merkezi ile olan yazışmalar halk dilekleri, fermanlar, ilamlar, hüccetler, beratlar vs. gibi konulara ait bilgilerin yanı sıra bölgede yetişen ürünler şehir ve kasabaların tahmini nüfusu, salgın hastalıklar ve aile hayatı gibi konular da bu defterlere kaydedilmiştir. Bu öneminden dolayı bizde bu çalışmada Milli Kütüphane Başkanlığının 29 mikrofilm numarasında yer alan H.1131-1132/1718-1720 tarihli şer’iyye sicil defterinin tanıtımını yapmak suretiyle Amasya’nın idari, sosyal, kültürel ve ekonomik durumunun aydınlatılmasına katkı sunmaya çalıştık.<

Anahtar Kelimeler
Amasya, Şer’iyye Sicili, ferman, berat, mektup

Abstract
Şeriyye registers (archives) are considered as the most important resources of Ottoman History. Şeriyye register include not only information about letters written among state institutions, public demands, announcements, papers, and warrants but also agricultural products grown in the region, estimated populations of the towns, diseases, and family life.Dueto this importance of the Şeriyye registers, the current study wasset out to explore administrational, social, culturaland economic situation of the Amasya bymeans of Şeriyye register dated of H-1131-1132/1718-1720 belonging to 29 numbered microfilm at the national library presidencyin Ankara, Turkey<

Keywords
Amasya Şeriyye register, edict, Warrant, letter.

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 51
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19510

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri