Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступKafkasya'da Türk Lehçelerinin Fonksiyonları
(The Functions of the Turkic Languages in the Caucasus )

Author : Gökçe Yükselen Abdurrazak Peler    
Type : Copyright
Printing Year : 2013
Number : 36
Page : 163-188


Özet
Kafkasya, farklı dil ailelerine mensup birçok dilin bir arada konuşulduğu bir bölgedir. Kafkasya’nın dillik çeşitliliği o kadar büyüktür ki; geçmişte “Diller Dağı” şeklinde adlandırılmıştır. Çeşitli diller konuşan halkların bir arada yaşadığı her bölge gibi, Kafkasya’da da ortak iletişim dillerine ihtiyaç duyulmuştur. Asırlarca çeşitli Türk halklarının hakimiyeti altında kalmış olan Kafkasya’da bu ihtiyacı çeşitli Türk lehçelerinin karşıladığı görülmektedir. Bilhassa Azerbaycan ve Kumuk Türkçelerinin Kafkasya halkları arasında geniş bir kullanım alanı bulduğuna şahit olunmaktadır. Bu iki lehçenin Kafkasya’daki etkisi o kadar büyük olmuştur ki; Rusça karşısında bile, yöneticilerin tüm gayretlerine rağmen bu etki tamamen yok edilememiştir.<

Anahtar Kelimeler
Ortak İletişim Dili, Türk Lehçeleri, Kafkasya, Azerbaycan Türkçesi, Kumuk Türkçesi, çokdillilik

Abstract
The Caucasus is a region, where many languages belonging to various linguistic families are spoken. The linguistic

Keywords
lingua franca, Turkic languages, Caucasus, Azeri Turkic, Kumyk Turkic, multilingualism

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 172
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19583

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri