Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступAğustos 2008 Savaşı Sonrasında Gürcistan Dış Politikası
(GEORGIAN FOREIGN POLICY AFTER THE AUGUST 2008 WAR )

Author : Yalçın Sarıkaya    
Type : Copyright
Printing Year : 2011
Number : 31
Page : 1-16


Özet
Literatürde Güney Osetya Savaşı olarak da bilinen, Ağustos 2008'de Gürcistan ve Rusya Federasyonu arasında bir bölgesel savaşa dönüşen kısa süreli ancak önemli sonuçları olan askeri çatışma, Gürcistan için çeşitli açılardan tahrip edici olmuştur. Ekonomi, sosyal hayat, iç politika vb. yanında Rusya’nın müdahalesi ve Tiflis'in mağlubiyeti, Gürcistan'ın 2004'ten itibaren izlediği Batı yönelimli dış politikanın seyrine ilişkin de şüpheler ortaya çıkarmıştır. Çalışmada, Saakaşvili yönetiminin 2008 sonrasında izlediği dış politika, bölgesel ve küresel ölçekte incelenmektedir. Bu bağlamda, ABD’nin bölgede izlediği siyaset, Gürcistan’ın birinci ve ikinci halka komşuları ile ilişkileri yanında, Gürcistan’daki iç siyasal dinamikler de araştırma konularına dahil edilmiştir.<

Anahtar Kelimeler
Gürcistan, Kafkaslar, 2008 Savaşı, Güney Osetya, Abhazya

Abstract
The Military Conflict that widely known as South Ossetia War in the literature and which turned to a short term regional war but with important results, had been harmful for Georgia from various aspects. Besides economy, social life, domestic politics etc., Russia’s intervention and defeat of Tbilisi revealed doubts over Georgia’s West oriented foreign policy since 2004. Within this work, foreign policy followed by Saakashvili government since 2008 is investigated both regional and global dimensions. Within this context, besides the issues like US foreign policy towards the region and Georgia’s relations with its first and second circle neighbours, the domestic political dynamics were included in the research subjects as well.<

Keywords
Georgia, Caucasus, 2008 War, South Ossetia, Abkhazia

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 106
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19504

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri