Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступMoğol Devri Avrupalı Seyyahlara Göre Karadeniz’in Kuzeyi
(North of Black Sea According to European Travellers in the Era of Mongolıan )

Author : Ergin Ayan    
Type : Copyright
Printing Year : 2011
Number : 30
Page : 43-70


Özet
Büyük Moğol istilâsı Adriyatik kıyılarına ulaştığı devirlerde, Avrupa Hıristiyan dünyası bu müthiş istilâ karşısında dehşete düşmüş ve bir takım önlemler düşünmeye başlamıştı. Papalar tarafından görevlendirilen elçilik heyetleri, Moğolları kendi siyasal yararları hesabına kazanabilmek amacıyla, daha çok Karadeniz’in kuzeyinden Moğol başkenti Karakurum’a kadar gitmişlerdi. Bunlardan ikisi Plano Carpini ile Rubruk’tur. Fransisken tarikatına mensup olan bu elçiler, Karadeniz’in kuzeyinden yapmış oldukları yolculukları sırasında coğrafi, tarihi, sosyal ve kültürel anlamda görüp, duyduklarını seyahat-name şeklinde kaleme almışlardır. Çalışmamızda bu Avrupalı elçi ve seyyahların eserlerindeki Karadeniz Kuzeyi ile ilgili bilgi-ler, diğer kaynaklarla karşılaştırılarak ele alınmıştır.<

Anahtar Kelimeler
Carpini, Rubruk, Moğol, Karadeniz, Tatar

Abstract
As the Great Mongol invasion reached the shores of Adriatic, European Christian world was terrified and they in-tended to take some precautions. Some legations, which were designated by popes, went to Kara Kurum (capital of Mongolia) from Black Sea’s North shores for gaining Mongolians to their own political benefits. Two of them are Carpini and Rubruk. Those two Fransiscan ambassadors written down their geographical, historical, social and cultural observation as a travel book. In our study we examined the informations about the North of Black Sea in those two ambassador’s travel books by crossreferancing other sources.<

Keywords
Carpini, Rubruk, Mongol, Black Sea, Tatar

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 191
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19577

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri