Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступMethod and Practice in Comparative History
(Karşılaştırmalı Tarihte Metot ve Uygulama )

Author : Serkan Gül    
Type : Copyright
Printing Year : 2010
Number : 26
Page : 143-158


Özet
Bu makalede temel olarak karşılaştırmalı tarihçiliğin ortaya çıkışı, uygulanışı ve bazı temel teorik özellikleri ele alınacaktır. Ancak bunun yanında karşılaştırmalı metodun teorik yaklaşımlarının daha iyi ortaya konulabilmesi için sosyal bilim-lerde karşılaştırmalı metoda bazı noktalarda değinilecektir. Bu çerçevede, ilk olarak karşılaştırmaları tarihçiliğin ortaya çıkışı ve alanın sistemli ve çığır açıcı bir uygulayıcısı olarak Marc Bloch?un karşılaştırmalı tarihçilik anlayışı ele alına-caktır. Daha sonra, karşılaştırmalı tarihçiliğin önde gelen bazı uygulayıcılarının önemli çalışmaları ve metodolojik yaklaşımları ortaya konulacaktır. Son olarak, karşılaştırmalı metot içinde yer alan; olay ve değişken yönelimli yaklaşım, sente-tik strateji, içsel ve dışsal analiz gibi bazı teorik yaklaşımlar tartışılacaktır.<

Anahtar Kelimeler
karşılaştırmalı tarih, metot, Marc Bloch

Abstract
This article mainly focuses on the emergence of comparative history, its applica-tion and some theoretical aspects. However, the comparative method in social sciences is also mentioned in some points so as to give a better understanding of the comparative method. In this frame, firstly, the emergence of comparative history and the comparative historiography of Marc Bloch as a leading practitioner of the field will be evaluated. Secondly, works of some significant practitioners of comparative history and their methodological approaches will be discussed. Finally, some theoretical concepts of the comparative method such as case-orientation, variable-orientation, synthetic strategy, internal and external analysis will be evaluated.<

Keywords
comparative history, method, Marc Bloch

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 96
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19573

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri