Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступMilli Mücadele Dönemi Türk-Fransız İlişkileri
(Turkish-French Relations in the National Struggle )

Author : Ömer Budak    
Type : Copyright
Printing Year : 2008
Number : 19
Page : 97-114


Özet
Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşı ve daha sonra da Milli Mücadele döneminde mücadele ettiği devletlerden biri de Fransa'dır. Osmanlı toprakları ürerinde geniş çıkarları bulunan Fransa, Mondros Ateşkes Antlaşmasının ardından Anadolu'nun bazı bölgelerini işgal etmiştir. Ancak Türk Milli Mücadelesinin gücü Fransa'yı yıpratmış ve 1920 yılı ilkbaharından itibaren Fransa'nın Türkiye politikası değişmiştir. Sakaya Savaşı'nın ardından TBMM Hükümetiyle Ankara Anlaşması'nı imzalayan Fransa, bu antlaşma neticesinde Anadolu'dan çekilmiştir.<

Anahtar Kelimeler
Birinci Dünya Savaşı, Milli Mücadele, Fransa'nın Milli Çıkarları, Türk-Fransız ilişkileri, Ankara Antlaşması.

Abstract
France is one of the state that competed with the Ottoman Empire both in the First World War and National Struggle, respectively. France who had considerable interests in the Ottoman Empire invaded some part of Anatolia after Armistice of Mudros Agreement. However France was frayed by power Turkish national struggle and Turkey policy of France was changed since the spring of 1920. After Sakarya War, France signed the Treaty of Ankara with Turkish Grand National Assembly and as a result of this agreement France withdrew from Anatolia.<

Keywords
First World War, National Struggle, France, France’s National Interests, Turkish-French Relations, T

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 111
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19551

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri