Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступDobruca'daki Türkçe Yer Adlarının Anlam ve Yapılarına Göre Tasnifi
(A Study on Turkish Place Names in Dobrogea )

Author : Sinan Uyğur    
Type : Copyright
Printing Year : 2008
Number : 18
Page : 127-141


Özet
Türkler Dobruca'yı tarihin ilk dönemlerinden beri yurt edinmişler ve bu coğrafyaya isim vermişlerdir. Bu adların bir kısmı Romen ve Bulgar kültür politikalarına rağmen hâlâ varlığını sürdürmektedir. Yer adları bir milletin kültürünün somutlaşmış halidir. Dolayısıyla Dobruca'daki yer adlan incelenerek Türk kültürü ve düşüncesinin eğilimleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda bu çalışmanın sonucu, Anadolu'daki yer adlarıyla Dobruca'daki yer adları arasında bir karşılaştırmayı sağlayacağı için önemlidir.<

Anahtar Kelimeler
Yer adları, Dobruca, Dobruca'daki Türkçe yer adları, Romanya, Bulgaristan.

Abstract
Turks have settled in ?Dobruca? since the first period of the history and they named this geography. In spite of Roman?s and Bulgar?s culture policy, a lot of this names have lived still. Toponims is the concretized state of the nation. So, by reseaching the toponims in the ?Dobruca?, It was studied to determine the tendencies of the Turk?s culture and opinion. At the same time, the result of this studing is important to provide compraring between toponims in the Anatolia and Dobruca. <

Keywords
Toponims, Dobrogea, Turkish Toponims in the Dobrogea. Romania, Bulgaria.

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 130
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19583

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri