Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступKırım Mecmuası
(The Journal Kırım (Crimea) )

Author : Hatem Türk    
Type : Copyright
Printing Year : 2008
Number : 18
Page : 71-81


Özet
Edebiyat tarihi ve siyasi tarih çalışmaları için geçmişte yayınlanan dergilerin incelenmesi gereklidir. Bu yazıda, 1917 yılında Osmanlıca yayınlanmış olan Kırım Mecmuası ürerinde durulacaktır. Kırım Mecmuası, yayın hayatına 3 Mayıs 1334 (1918) de İstanbul'da başlar. 23 sayı süren yayın hayatı yaklaşık bir yıl sonra 15 Mayıs 1335 (1919) de biter. Kırım Mecmuası, İstanbul'da yayınlanan ve yürekleri eski yurt Kırım'a ağlayan insanların Türk birliği için kalem oynattıkları mecmuadır, denilebilir. Kırım Mecmuası bir cemiyet yayınıdır, İstanbul'da bulunan "Kırımlılar Cemiyeti", yaklaşık yüz elli yıldır esaret altında bulunan sevgili yurtlan Kırım 'ı gündemde tutmak amacıyla Kırım'ın tarihini, coğrafyasını, insanım, insan ve toplum yaşantısını, düşünüşünü deşifre etmeyi amaç edinmiştir. Mecmua, milli bir gaye edinmiştir denilebilir. Dolayısıyla mecmuayı besleyen yazıların ekseriyeti de vatan sevgisi ile ilgilidir. Kırım Mecmuası, dil açısından devrinde çıkan veya kendisinden sonra çıkacak olan bütün mecmualara örneklik teşkil edebilecek şekildedir. İsmail Gaspıralı'nın dil hassasiyeti bu mecmuada da kendisini göstermektedir. Km m Mecmuası'nın üzerinde en fazla durduğu konu, dağınık halde bulunan Türk boylarının birleştirilmesi meselesidir.<

Anahtar Kelimeler
Mecmua, Osmanlıca, Kırım, 1917, Kırımlılar Cemiyeti, Tatar, İsmail Gaspıralı

Abstract
It is needed to be examined the magazines which were published in past times for the studies of history of literature and policy. That article focuses on the Kırım Mecmuası published in 1917. The Kırım Mecmuası starts its publication on March 3, 1334 (1918) in Istanbul and it continues till the date of May 15, 1335 (1919); it has 23 volumes. The Kırım Mecmuası is a review published in Istanbul with the aim of uniting the Turks by the people who carry a great love for their former motherland, Kırım. It is a society publication. 'The Kırımlılar Cemiyeti" (The Society of Kırım People) in Istanbul purposed to transcribe the history, the place, the people, the culture of Kırım to hold it on the agenda. So the main theme used in the review is based on the love for motherland. The Kırım Mecmuası has the quality to be a guide for the past and post reviews in the aspect of proficiency of using language. Here, Ismail Gaspıralı's talent to use language effectively can also be seen easily in that review. Sin d the most common topic examined in that review is to unite the Turkish societies which are scattered.<

Keywords
Review, with Ottoman language, Kırım, 1917, The society of Kırım People, Tatar, Ismail Gaspıralı

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 217
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19579

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri