Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступXVII. Yüzyılın Sonları İle XVIII. Yüzyılın Başlarında Osmanlı-Rus İlişkileri ve Karadeniz'in Güvenliği Meselesi
(Turko-Russian Relations and the Question of Security in the Black Sea at the End of the XVII. Century and Beginning of the XVIII. Century )

Author : Selim Hilmi Özkan    
Type : Copyright
Printing Year : 2007
Number : 14
Page : 47-62


Özet
XVII. yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti'nin hayatına yön veren en önemli olay II. Viyana kuşatmışıdır. Osmanlı Devleti bu dönemde 16 yıl boyunca Rusya'nın da içinde yer aldığı Avrupalı devletler ile savaşmak zorunda kalmıştır. Rusya, bu savaş dönemi ve sonrasında Karadeniz, Kırım ve Kafkasları ele geçirmek için Osmanlı ile mücadeleye girişmiştir. Bunun ilk hamlesi olarak 1696 yılında Azak'a saldırarak kaleyi ele geçirdi. Rusya, Azak Kalesini almakla yetinmeyip, Kerç Boğazını da ele geçirip Karadeniz'e inmek için çaba harcamıştır. Karlofça ve İstanbul Antlaşmaları ile Azak Kalesi'nin Ruslara bırakılması Karadeniz'in Osmanlı denizi olmasını tehlikeye sokmuştur. Osmanlı Devleti, XVIII. Yüzyılın başlarında Rusları Azak Denizinden dışarı çıkartmamak için bir takım tedbirlere başvurmuştur.<

Anahtar Kelimeler
Osmanlı, Rusya, Karadeniz, Azak, Karlofça Antlaşması, İstanbul Antlaşması, Kırım, Kafkasya

Abstract
The most important incident which had plaved a vital role in Ottoman's life was the Viana Siege.in that term, at the ends of seventeenth century. The Ottoman Empire had to fight with European states Included Russia during sixteen years. Russia had attempted to struggle with Ottoman to obtain the Black Sea, the Crimea and the Caucasus in that term of war and afterwards. Of that attack Russia had captured the castle by attacking Azak in 1696. Russia not only had been content with having it (the castle of Azak) but also captured the Bosporus and tried to go down the Black Sea. The fact that the castle of Azak had been left to Russia with die accora of Karlofca and Istanbul had endanger the fact of having the Black Sea of the Ottoman Empire. The Ottoman Stare had have recourse co same measures the send away Russia from Azak castle at the beginning of eighteenth century.<

Keywords
The Ottoman, Russia, The Black Sea, Azak, The Accord of Karlofca, The Accord of Istanbul, The Crimea

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 178
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19577

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri