Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступKırım'da Rus Kolonizasyonu
(Russian Colonisation In Crimea (1783-1850) )

Author : Alper Başer    
Type : Copyright
Printing Year : 2010
Number : 24
Page : 29-42


Özet
1783 yılında Rus Çarlığı tarafından ilhak edilen Kırım, çarlığın kolonizasyon politikalarının hedefi haline gelmiştir. Bu çalışmada 1783-1850 yılları arasında Kırım?ı ziyaret eden seyyahların gözünden bu kolonizasyon sürecinin ekonomik, kültürel, idari ve demografik sonuçlarına değinilecektir. Kolonizasyon süreci sonucunda Kırım coğrafyasında ekonomik değere sahip olan kaynakların Rus kontrolüne girdiği, kültürel açıdan tatarların geçmişle bağlantılarının koparılmaya çalışıldığı, tatarların zorla göç ettirildiği, Kırım?a Rus ve Rus olmayan milletlerden çok sayıda göçmen getirilerek iskan edildiği ve yeni bir idari yapının ortaya çıktığı görülmektedir.<

Anahtar Kelimeler
Kırım, Kolonizasyon, Göç, Misyonerlik.

Abstract
Crimea which was annexed by the Tsarist Russia ın 1783 became the target of Russian colonisation policy. In this study, economic, demographic, cultural and administrative results of Russian colonisation process will be refered from the eyes of the travelers who visited Crimea between 1783-1850. At the end of the colonisation period, sources which have economic values came under the control of Russians. From the cultural point, Russians tried to cut the ties of tatars from the past, forced the theme to migrate, and a new administrative structure came to life.<

Keywords
Crimea, Colonisation, Migration, Missionary.

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 224
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19578

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri