Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступKırım Tatar Halk Türkülerinde Sembol Olarak Bitkiler
(Plants as Symbols in Crimean Tatar Folk-Songs )

Author : Elnara Ziyadinova    
Type : Copyright
Printing Year : 2006
Number : 11
Page : 101-110


Özet
Kırım Tatar halk türkülerinin sembolizasyonunu konu edinen çalışma, insan hayatının olaylarını tabiat olaylarıyla eşleştirmeye çalışmaktadır. İnsan ve onun duyguları türkülerde tabiat olayları ile gösterilir Genellikle Kırım Tatar halk türkülerinde sembol olarak, bitkiler; çiçekler, ağaçlar kullanılır. Kıtun Tatar halk türkülerinde, gül son derece önemli bir yer tutmaktadır. Gül; kız, sevgili, güzellik, latiflik sembolüdür. Bu incelemede Tatar halk türkülerinde genellikle bitkilerde sembolleştiği üzerinde durulmada ve gül örneğinden yola çıkılarak bir çözümleme yapılmaktadır.<

Anahtar Kelimeler
Türkü sembolizasyonu, Kırım Tatar halk türküleri, gül

Abstract
This article on symbolization of Crimean Tatar folk-songs strives to match events in human life with those in the nature. In songs, man and his senses were signed with natural events. Crimean Tatar folk-songs usually use plants, flowers and trees as symbols. Rose is of great importance in Crimean songs. It is symbol of beloved, beauty and fineness. This article makes a synthesis relying on the sample 'rose' on how symbolization takes place in Crimean songs.<

Keywords
Symbolization in folk-songs, Crimean Tatar folk-songs, rose.

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 128
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19504

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri