Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступKitab-ı Dede Korkut Destanı ve Oğuz Türklerinin İctimai-Siyasal Kuruluşu Hakkında
(On the Epos of Dede Korkut and Socio-Political Formations of the Oğuz Tribes )

Author : Nizamioğlu Nurlan Abbasov    
Type : Copyright
Printing Year : 2009
Number : 22
Page : 147-157


Özet
Çalışmada, Oğuz Türklerinin yaşadığı tarihi yerleşim yerleri ?Kitab-ı Dede Korkut? destanı esas alınarak incelenmektedir. Destanda gösterilen Oğuz Türkle-rinin yaşam yerleri ve coğrafyası, kullanılan yer isimleri şimdi de Azerbaycan sınır-ları dâhilinde mevcuttur ve korunmaktadır. Çalışmada destan, tarihi bir eser olarak incelenmektedir. <

Anahtar Kelimeler
Azerbaycan, Derbend, Kür-Araz, İç Oğuz, Daş Oğuz.

Abstract
It is investigated historical areas which placed Oghuz turks on the basis of Book of Dada Gorgud in the article. It is shown that geographical areas which described in epos is exist in Azerbaijan now. Simultaneously ?The Book of Dada Gorgud? is browsed like historical source. <

Keywords
Azerbaijan, Darband, Kur-Araks, Ich-Oghuz, Dash Oghuz.

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 79
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19582

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri