Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступMobil İletişimde Pazar Yoğunlaşması: Türkiye ile Kazakistan, Kırgızistan Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan Karşılaştırması
(Market Condensation in Mobile Communications )

Author : Tülin Durukan  Çağrı Hamurcu  
Type : Copyright
Printing Year : 2009
Number : 22
Page : 75-86


Özet
Pazar yoğunlaşması kavramı, ürün pazarında alıcı ve satıcıların sayı ve büyüklük bakımından dağılımı olarak ifade edilmektedir. Piyasadaki firma sayısı ile yoğunlaşma derecesi arasında ters yönlü bir ilişki vardır. Yoğunlaşma arttıkça pazardaki rekabet şansı da o ölçüde azalmaktadır. Bu makalede, Türkiye ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde bulunan beş ülkedeki mobil iletişim pazarlarının yapıları ve yoğunlaşma oranları Herfindahl-Hirschman Endeksi analiz yöntemi kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. <

Anahtar Kelimeler
Pazar Yoğunlaşması, Rekabet, Mobil İletişim Pazarı.

Abstract
Market concentration is a term that distribution of customer and seller in a specified sector by size and by number. There is a reverse relation between the number of company and market concentration. The more the market concentration increases, the more the competition decreases. In this study the structures of mobile telecommunication market and market con-centration rates are tried to be determined by Herfindahl-Hirschman Index method in Turk-ish Republics in Central Asia.<

Keywords
Market Concentration, Competition, Mobile Telecommunication Market.

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 205
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19579

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri