Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступKafdağı'nın Ardında Saklı Kalan Komşuluk: Avrupa Birliği ve Güney Kafkasya
(The European Union and the Southern Caucasus )

Author : Demet Ş. Acar    
Type : Copyright
Printing Year : 2009
Number : 22
Page : 21-42


Özet
Avrupa Birliği?nin genişleme dalgalarıyla birlikte hedeflerini yeniden gözden geçirdiğini ve siyasal bir oluşuma doğru uluslararası sistem içerisinde küresel bir aktör olarak var olduğunu görmekteyiz. AB, genişleyen sınırlarının güvenliğini korumak ve birliğin geleceğe yönelik beklentilerini karşılayabilmek için çeşitli politikalar ortaya koymuştur. Bu politikalar içerisinde SSCB sonrası yeniden şekillenen Kafkasya?da yer almıştır. Özellikle enerji arzını karşılayabilecek bir potansiyelin varlığına dikkat çekilen bölgede hem istikrarın sağlanması hem de uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Makalede, AB?nin Kafkasya?ya yönelik uygulamaya koyduğu politikalara yer verilmiş ve bu politikalar doğrultusunda hem bölge devletlerinin hem de bölgesel güçlerin AB?ye yönelik tutumları incelenmeye çalışılmıştır. <

Anahtar Kelimeler
AB, Kafkasya, Yeni Komşuluk, Petrol, Doğalgaz.

Abstract
It has been seen that the European Union, based on the last wave of enlargement, reviews its targets and becomes a global actor in the internetional system toward a new political formation. EU introduced several policies to secure its expanding borders and correspond expectations about Union?s future. Within these policies, Caucasus acquiring a new shape also has a place. It is aimed both to warrant stabilization and enhance international realations by noticing a potential role especially on the energy supply. In this article, EU policies toward the Caucasus are explanied and both the region states and region powers? attitudes towards EU are analyzed. <

Keywords
EU, Caucasus, Wider Europe-New Neighbourhood, Oil, Natural Gas.

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 116
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19577

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri