Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступKaradeniz Bölgesi İllerinde Kamu Tarım Yatırımları Dağılımının Gini Katsayısı İle Ölçülmesi
(Distribution of State Expenditures of in the Black Sea Provinces )

Author : Latif Öztürk  İsmail Aktar  
Type : Copyright
Printing Year : 2009
Number : 21
Page : 113-122


Özet
Bu makale Karadeniz Bölgesinde kamu tarım yatırımlarının 2000-2007 yılları arasında iller bazında ne kadar eşit/eşitsiz dağıldığını Gini katsayısı ve Lorenz eğrisi ile ölçmektedir. Ampirik bulgular kamu tarım yatırımlarının eşit dağılmadığını göstermektedir. Hesaplanan Gini katsayılarının ortalama değeri 0,64 gibi yüksek bir rakamdır ve bu da eşitsizliğin boyutlarını göstermektedir. Ayrıca, 2004 dağılımı en yüksek Gini katsayısı (0,76) ile en kötü yıl olurken, 2000 yılı 0,52 ile nispeten en iyi dağılımı göstermektedir. Karar alıcılara politika önerimiz her ne kadar son iki yılda gözlenen ortalamanın altındaki düşük Gini katsayısı nispi bir iyileşmenin habercisi olsa da, eşitsizliğin azaltılabilmesi için tarım alanları büyüklüğüne göre tarım yatırım politikaları yeniden gözden geçirilmelidir.<

Anahtar Kelimeler
Gini katsayısı, Lorenz eğrisi, Kamu tarım yatırımları, Karadeniz Bölgesi.

Abstract
This study analyzes the government agricultural investment in Black Sea Region based on its counties for the years 2000-2007. We apply to the Gini coefficient and Lorenz curve. Empirical findings show unequal distribution among the agricultural investments. The average Gini coefficient is 0,64 indicating unequal distribution. 2004 had the highest Gini coefficient (0,76) indicating the worst distribution while 2000 had the lowest Gini coefficient (0,52) indicating the relatively better distribution. This study might suggest to the policy makers to reexamine their agricultural investment policies in the region. <

Keywords
Gini coefficient, Lorenz curve, Government agricultural investments, Black Sea Region

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 100
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19574

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri