Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступXVI. Yüzyılda Niğde ve Kırşehir Sancaklarında Mahalle Yapılanması
(The District Structuring in The Sancaks Of Niğde And Kırşehir in The 16th Century )

Author : Rafet Metin    
Type : Copyright
Printing Year : 2009
Number : 20
Page : 45-58


Özet
Bu çalışmada XVI.yüzyılda Niğde ve Kırşehirde yer alan ve kentsel yapı içerisinde en küçük yerleşim birimi olarak kabul edilen mahallelerin yüzyılın başından sonuna kadar sosyal dokularında meydana gelen değişimler ele alınmıştır.Ayrıca gayr-ı Müslimlerin durumları da bu çerçevede açıklanmaya çalışılmıştır.<

Anahtar Kelimeler
Mahalle, Mescid, Cami.

Abstract
In this study, the changes occured throughout the sixteenth century in the social structures of districts in Niğde and Kırşehir, which are accepted to be the smallest allocation units in the urban structure, are tried to be discussed. Also, the condititions of non-muslims are tried to be axplained.<

Keywords
Niğde, Kırşehir, Ottoman days, urban structure, quarters.

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 48
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19510

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri