Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступEdebiyatta Ötekilik Meselesi ve Türk Edebiyatında 'Öteki'
(The Question of “Other” in Literature and “Others” in the Turkish Literature )

Author : Abdullah Şengül    
Type : Copyright
Printing Year : 2007
Number : 15
Page : 97-116


Özet
?Öteki?lik doğuştan getirilen bir özelliktir. Bireysel farklılığın algılanması imgesel, toplumsal farklılığın algılanması ise simgesel ötekileşme ile olur. Her iki durumda da ?öte-ki?lik aslında kendini tanımaktır. Tarihî süreç içinde çok farklı şekillerde algılanan ?öteki?, günümüzde de hem toplumu hem de sanatı etkilemektedir. ?Öteki? edebiyatta yeni bir üslubun doğmasını sağlamıştır. Osmanlı toplumunda ve sanatında ?öteki? diğer toplumlardan birçok yönden farklı algılanmıştır. Aynı durum Cumhuriyet döneminde de devam eder. Türk edebiyatında anlatılan ?öteki? her şeyden önce millî bilinci kuvvetlendirme ve farklılıkları ortaya koymayı amaçlar. <

Anahtar Kelimeler
Edebiyat, toplum, kültürel bilinç, öteki

Abstract
The ?otherness? a property that is brought from birth. Comprehensive of in

Keywords
Literature, society, cultural conscious, the other

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 47
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19582

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri