Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступBosna-Hersek'te Devlet İnşası Anlaşmazlığında Enerji Güvenliğini Kavramak: Arafta Bir Bosna-Hersek Mi?
(Construing Energy Security in the State Building Imbroglio in Bosnia-Herzegovina:Bosnia-Herzegovina in Limbo? )

Author : Label    Label
Type : Other
Printing Year : 2019
Number : 64
Page : 561-584


Özet
Mevcut çalışma, devlet inşası kavramı çerçevesinde BiH’de devlet inşasının en önemli boyutlarından enerji güvenliğinin geliştirilmesini ülkedeki devlet inşacı aktör olan AB ile bağlantılı olarak ele almaktadır. Devlet inşası, enerji güvenliği ve Dayton Barış Anlaşması’nın betimlenmesinin ardından, BiH’deki enerji güvenliği inşasında üç temel sorun tespit edilmektedir. İlk olarak, devlet inşasında BiH’de “devlet içinde devlet” durumunun nasıl parçalı olan ve uyumlaştırılamayan enerji tercihlerine yol açtığı ve sonuçları ortaya konmaktadır. İkinci ve yukarıdaki unsurdan kaynaklı olarak, devlet inşasında devlet içindeki iki entitenin kendi eski doğal dış ortaklarıyla petrol ve doğal gaz alanlarında bağımsız işbirliği tesis etmelerinin ilave bir sorun yaratması değerlendirilmektedir. Üçüncü olarak, uzun süren ve durağanlık sergileyen devlet inşasının, öngörülen veya öngörülemeyen başka dış aktörlerin sürece dahil olması olasılığını doğurduğu, Çin üzerinden örneklenmektedir. Nihai tahlilde, AB’nin BiH devlet inşasının enerji güvenliği boyutunda tek taraflı tavizlerle esneklik sunmasının gerekliliği teslim edilmekte ve geleceğe dair bazı değerlendirmeler sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Abstract


Keywords

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 182
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19577

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri