Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступ2006-2009 Doğal Gaz Krizleri Sürecinde Türkiye’nin ‘Güvenilir Güzergâh’ Tezinin Enerji Güvenliği Bağlamında Değerlendirilmesi
(The Evaluation of Turkey’s ‘Reliable Route’ Thesis in the Context of Energy Security During 2006-2009 Natural Gas Crisis )

Author : ŞEREF ÇETİNKAYA  Ahmet Öztürk  
Type : Copyright
Printing Year : 2019
Number : 63
Page : 401-415


Özet
Enerji konusunun son yıllarda uluslararası sistemin önemli bir alanını oluşturması, ülke ekonomilerinin istikrarını etkileyebilmesi ile doğrudan ilişkilidir. Ekonomide yaşanacak sorunların hem ulusal güvenliğe hem de toplumsal refaha karşı ciddi bir risk taşıdığı gerçektir. Bu özellikleri itibarı ile enerji konusu 2000’li yılların başından itibaren Avrupa Birliği ile Rusya arasında yaşanan gerilimlerin nedenlerinden biri olmuştur. Özellikle Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan doğal gaz temelli krizler, doğrudan Avrupa ülkelerini etkilemiş ve enerji güvenliği konusunu tekrar gündeme getirmiştir. Rusya’nın tedarikçi konumu ile Ukrayna’nın transit ülke pozisyonu Avrupa tarafından sorgulanır hale gelmiştir. Karadeniz’de yaşanan bu gelişmelerden Türkiye’nin etkilenmesi kaçınılmazdır. Türkiye’nin enerji alanındaki dışa bağımlı yapısı, enerji diplomasisini jeopolitik konumuna göre şekillendirmesinde önemli olmaktadır. 2006 ve 2009 yıllarında yaşanan Rusya-Ukrayna doğal gaz krizleri sürecinde Türkiye, enerji diplomasisini Ukrayna’nın enerji güvenliğini yeterince sağlayamadığı ve bu duruma en iyi alternatif olabileceği fikri üzerine inşa etmiştir. Bu çalışma, Türkiye’nin Rusya ile AB arasında yaşanan bu gerilimlerdeki tutumu ile her iki taraf arasında nasıl bir rol oynadığını ortaya koymaya çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Enerji, Enerji Güvenliği, AB, Ukrayna, Türkiye

Abstract
The fact that energy has been an important area of the international system in recent years is directly related to its ability to affect the stability of the national economies. It is a fact that the problems to be experienced in the economy carry a serious risk to both national security and social welfare. As a result of these characteristics, the energy issue has been one of the reasons of the tensions between the European Union and Russia since the beginning of 2000s. Especially the natural gas-based crises between Russia and Ukraine directly affected the European countries and brought the issue of energy security back to the agenda. Ukraine's transit country position and Russia's supplier position has become questioned by Europe. These developments in the Black Sea are closely related to Turkey. Turkey's energy-dependent structure is important in shaping energy diplomacy according to its geopolitical position. In the process of Russia-Ukraine natural gas crises in 2006 and 2009, Turkey built energy diplomacy on the fact that Ukraine could not provide enough energy security and that it could be the best alternative to this situation. This study aims how Turkey played a role on these tensions between Russia and the EU.

Keywords
Energy, Energy Security, EU, Ukraine, Turkey.

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 105
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19573

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri