Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступMilli Mücadele Döneminde Türkiye’de Misyoner Okulları ve Misyonerlik Faaliyetleri
(Missionary Schools and Activities in Turkey during the Turkish National Struggle )

Author : Serdar Sakin    
Type : Copyright
Printing Year : 2010
Number : 27
Page : 59-75


Özet
Eğitim ve öğretim kurumları bir ülkenin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik değişim ve gelişiminde etkili bir yere sahiptir. Bu açıdan eğitim ve öğretim kurumları misyonerlik faaliyetinin en önemli aracı olmuşlardır. Bu bağlamda Türkiye’de açılan yabancı okullar Batı zihniyetinin yerleştirilmeye çalışıldığı kaleler olarak kullanılmıştır. Bununla birlikte Osmanlı Devleti’nin yıkılmasında etkili olan misyoner okullarına karşı Türkiye, titiz bir yaklaşım tercih etmiştir. Millî bir politika takip ederek bunu kararlı bir biçimde okullara da yansıtmıştır. Özellikle bu okulların varlığı Türkiye’nin menfaatlerine ters düşmemek şartıyla kabul edilmiştir. Ayrıca okulların faaliyetlerinin tamamen kesilmesi yerine Türkiye’nin lehine dönüştürülmeye çalışılmıştır. Esasen Türkiye kendi ilke ve esaslarını uygulamıştır. Böylece kendi topraklarında gerçekleştirilmeye çalışılan zararlı faaliyetleri engelleme yoluna gitmiştir.<

Anahtar Kelimeler
Misyonerlik, Misyonerlik Okulları, Milli Mücadele, Türkiye, Amerikan Board Teşkilâtı

Abstract
Education and teaching institutes have a great influence on the political, social, cultural and economic development and changing of a country. In points of this view, these institutions have been the most important means of missionary work. In this sense foreign schools in Turkey have been used as places where the Western mentality exists. In addition Turkey’s approach to these schools was very critical as they were effective on the collapse of Ottaman Empire. Turkey followed a nationalistic political line and reflected this behaviour to foreign schools. Existence of these schools was accepted providing that they were not contradictory to the benefits of Turkey. Also the activities of these schools were turned to be an advantage for Turkey. As a conclusion, it was seen that Turkey became determined against the missionary schools, applied her own policy and began to make her presence as a state. <

Keywords
Missionary Activities, Missionary Schools, Turkish National Struggle, Turkey, American Board.

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 126
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19576

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri