Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступAralık 2017 Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi Bağlamında ABD’nin Karadeniz Politikası ve Türkiye
(Black Sea Policy of USA and Turkey in the Context of December 2017 National Security Strategy Document )

Author : Kadir Ertaç Çelik  Mehmet Seyfettin EROL  
Type : Copyright
Printing Year : 2018
Number : 60
Page : 100-123


Özet
İlk kez Marcus Tullius Çiçero (M.Ö. 106-43) tarafından kullanıldığı iddia edilen ve Latince “secura (se+cura)” kökünden türetilen güvenlik; en genel ifadeyle tehdit ve tehlikelerden uzak olma durumudur. Devletlerin temel hedef ve görevlerinin başında yer alan güvenlik, ulus-devlet olgusundan itibaren literatürde tartışmalı da olsa daha çok ulusal güvenlik kavramıyla ifade edilmiştir. Ulusal güvenliğini, Ulusal Güvenlik Strateji Belgeleri üzerinden tesis eden Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) son Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi Aralık 2017 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmıştır. Aralık 2017 Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi’nde Karadeniz ve Türkiye ifadeleri yer almasa dahi gerek küresel meydan okuma gerçekleştirilen Rusya’nın revizyonist girişimleri gerekse nükleer silah ve balistik füzeler, denizlerin serbestliği, enerji güvenliği ve ekonomik güvenlik başlıklarında ABD’nin Karadeniz stratejisine dair perspektifler konulmuştur. Türkiye ise gerek NATO ve bölge stratejileri gerekse Rusya ile ilişkiler bağlamında belgedeki dost ve müttefik ülkeler olarak bahsedilen devletler arasındadır. Bu noktada Türkiye, ABD açısından küresel liderliğini sürdürmek için mücadele edeceği tehditler ve meydan okumalara karşı iş birliği içinde olunacak önemli bir müttefiktir.

Anahtar Kelimeler
ABD, Dış Politika, Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi, Karadeniz, Türkiye.

Abstract
The term security derived from the Latin word “secura (se+cura)” and allegedly utilised by Marcus Tullius Cicero (106-43 BC) for the first time generally portends the abstention from threats and dangers. Security, which is one of the prominent objectives and duties of the state, has been expressed amid controversies as national-security since the structuring of the nation-state phenomenon. The United States of America (USA) which frames its national security through National Security Strategy Documents has shared its most recent paper with the public in December 2017. Even though the document did not explicitly cover the Black Sea and Turkey, it laid out strategic perspectives regarding Russia’s global challenge and revisionist attempts, nuclear weapons, ballistic missiles, freedom of the seas, energy and economic security that deeply enamour the Black Sea. Against the backdrop of NATO and regional strategies as well as relations with Russia, the document perceived Turkey as one of the friendly and allied nations. In this regard, Turkey is a key ally for cooperation against threats and confrontations the US will face in its struggle for maintaining global leadership.

Keywords
USA, Foreign Policy, National Security Strategy Document, Black Sea, Turkey.

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 109
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19574

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri