Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступAzerbaycan Türkçesinde Hayvan Fizyolojisi ile İlgili Terimler ve Mecazi Anlamları
(Terms About Animal Physiology and Their Metaphorism in Azerbaijan Language )

Author : Turane Zeynalova    
Type : Copyright
Printing Year : 2018
Number : 60
Page : 146-162


Özet
Bu makalede Azerbaycan Türkçesinde bulunan hayvanlara verilen özel terimlerin yaş ve cinsine göre adlandırılması üzerinde duruluyor. Hayvansal terimler anlambilim yönleri itibariyle diğer birleşik karakterli kelimelerden yapı ve anlam olarak ayrılmaktadır. Dilimizde hayvanların yaşları ve cinslerine göre adlandırılması göz önüne alındığında çoğunlukla yaşamda insanların kendilerine yardımcı olan hayvanlara verdiği adların örnek oluşturduğu açıkça görülecektir. Onlara bu adların verilmesi de insanlar için yaşamının ayrılmaz bir parçası olmasından kaynaklanmaktadır. Bu makalede Azerbaycan Türkçesinin yazılı kaynaklarında, ağızlarında ve Türklükle ilgili belgelerde hayvanların yaşlarına ve cinslerine göre isimlendirilmesi örneklerle gösterilmiştir. Aynı zamanda hayvan isimlerinin mecazî karakter kazanması ile birlikte kelime ve anlambilim yönünden bu sözlerin en eski çağlardan beri bazı insanları canlı biçimde karakterize etmek için imgesel olarak kullanıldığına ve bunlarla ilgili yığınla deyimler oluşturduğuna işaret edilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Azerbaycan Türkçesi, hayvansal terimler, sözcüksel anlambilimsel, yaş, cins, mecazi.

Abstract
The article embraces the called age and gender identity of one of the lexico-semantic word-groups zoonyms which distinguished by its originality. Zoonymic units are distinguished as lexical-semantic groups rich semantic structure and complex character other word groups of language. One of the main features of these words are called a living of their age, gender and some characteristics features. If we look at the name of living age and gender difference in our language, we see that, names of domestic animals used at the economy paradigmatic relations. The reason so called because of its position in the life of people, their lifestyle is an inseparable part of the living. In this study we gave the example according to calling of the animals age and gender n Azerbaijan language, dialects and Turkish written monuments. In additional, it talks about the metaphorization of human names, about the using of lexical-semantical lexems to characterize the human figuratively.

Keywords
Azerbaijani language, zoonyms, lexical-semantic, age, gender, metaphor.

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 136
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19574

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri