Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступHOPA'DA SOSYAL VE DİNİ HAYAT: LAZLAR VE HEMŞİNLİLER ÖRNEĞİ
(SOCİAL AND RELİGİOUS LİFE IN HOPA: EXAMPLE OF LAZ AND HEMSHIN PEOPLE )

Author : Şennur ERKOCA   Prepared  Şennur ERKOCA
Type : Preparation
Printing Year :
Number :
Page :


Özet
Bu çalışmada, Artvin ili Hopa ilçesinde yaşayan Lazlar ve Hemşinlilerin sosyo-kültürel ve dini hayatı, Joachim Wach’ın tipleştirdiği dini tecrübenin teorik, pratik ve sosyolojik anlatımları çerçevesinde incelenmiştir. Din-toplum ilişkilerini açıklamak amacıyla oluşturulan anket formunda, insanların İslam dininin iman esaslarına ne oranda inandıkları, çeşitli ibadetleri hangi sıklıkta yaptıkları ve sosyal hayatlarına dinin hangi düzeyde tesir ettiği ile ilgili sorulara yer verilmiştir. Kartopu örnekleme yöntemiyle ulaşılan 18 yaş ve üzeri 258 kişiye bu anket formu uygulanmıştır. Yapılan araştırma sonucunda, Laz ve Hemşinli etnik grupların, grup içi dinamiklerine göre sosyal ve dini hayatlarında ayırt edici farklılıkların olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Hayat, Hopa, Lazlar, Hemşinliler, Dini Tecrübe

Abstract
In this study, the socio-cultural and religious life of the Laz and Hemshin people living in the Hopa district of Artvin province was examined within the theoretical, practical and sociological descriptions of the religious experience typified by Joachim Wach. In the questionnaire designed to explain religion-society, there are questions about how people believe Islam’s religion in terms of beliefs, how often perform various worship, and how religion affects their social lives. This questionnaire has been applied to 258 people over 18 years olh who are reached by snowball sampling method. As a result of the research, it is understood that Laz and Hemshin ethnic groups have distinctive differences in their social and religious life according to their intra-group dynamics.

Keywords

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 233
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19577

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri