Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступArtvin İlinin Hidroelektrik Santraller Bakımından Değerlendirilmesi
(Evaluation of Artvin in terms of Hydroelectric Power Plants )

Author : ESİN ACAR    
Type : Copyright
Printing Year : 2017
Number : 56
Page : 185-199


Özet
Günümüz enerji ihtiyacı teknolojik gelişmeler paralelinde artış göstermekte ve sonucunda birtakım enerji kaynaklarımızı da ön plana çıkarmaktadır. Özellikle yenilenebilir enerji kaynakları temiz, güvenilir ve çevreye zararının daha az olması sebebi ile tercih sebebi olmaktadır. Bu kaynakların doğada bulunması ve kullanılarak enerji elde edilmesi sonucunda tekrar doğaya bırakılması doğal çevre döngüsünün korunması açısından önemlidir. Artvin İlinin ülkemizdeki su kaynakları açısından önemi büyüktür. Bu kaynakların verimli bir şekilde kullanılması hem bölge hem de ülke ekonomisi için önemlidir. Su kaynaklarının enerjiye çevrilmesinde kullanılan hidroelektrik santraller Artvin için önemli bir yere sahiptir. Zira çevresel etkilerinin olumlu ya da olumsuz yanlarından doğrudan etkilenecek olan yer Artvin’dir. Artvin İlinde yaşayan tüm canlıların doğrudan etkilendiği hidroelektrik santrallerin planlama, proje, yapım ve işletme aşamalarının dikkatle yapılması büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple yapılmış ve yapılacak olan hidroelektrik santraller sadece ülkemizin enerji kaynağı açısından değerlendirilmemeli aynı zamanda bölgenin ekonomik, çevresel, iklimsel ve yöre halkı açısından durumu da göz önüne alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler
Artvin, Hidroelektrik Santraller, Çevresel Etki, Yenilenebilir enerji, Barajlar

Abstract
Today's energy demand is increasing in parallel with technological developments and it also brings some energy resources to the foreground as a result. Especially renewable energy sources are preferred because they are clean, reliable and less harmful to the environment. The availability of these resources in nature and the use of energy as a result of energy recovery is important in terms of conservation of the natural environment cycle. Artvin Province is a big issue in terms of water resources in our country. The efficient use of these resources is important for both the region and the country's economy. Hydroelectric power plants used in the conversion of water resources to energy have an important place for Artvin. Because Artvin is directly affected by the positive or negative aspects of environmental effects. It is of utmost importance that the planning, project, construction and operation phases of hydroelectric power plants, which are directly affected by all the living creatures living in the province of Artvin, are carried out carefully. The hydroelectric power plants constructed and to be constructed for this reason should not only be evaluated from the point of view of the energy source of our country but also the economic, environmental, climatic and local people should be considered.

Keywords
Artvin, Hydroelectric Power Plants, Environmental Impact, Renewable Energy, Dams

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 98
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19574

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri