Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступRize Kalesi
(Rize Castle )

Author : Eyüp Kul    
Type : Copyright
Printing Year : 2018
Number : 58
Page : 26-49


Özet
Bir koy ve bu koyun ardında yer alan tepe üzerinde kurulan Rize Kalesi, Fatih Sultan Mehmed’in 1461’de Trabzon’u fethiyle Osmanlı Devleti sınırlarına dâhil olmuştur. Fethin akabinde bölgede yapılan tahriri müteakip kale içine nüfus iskân ettirmiş, askeri olarak da kale güçlendirmişti. Bununla birlikte Trabzon ve Gönye sancakları arasında daha az ehemmiyetli bir konumda yer alan Rize Kalesi, özellikle Gürcistan tarafından gelen ve Karadeniz boyunda eşkıyalık faaliyetleri yürüten Abaza ve Gürcü saldırıları sonrasında ehemmiyetli bir konuma yükselmişti. Bu çalışma da, Rize Kalesi’nin konumu ve ehemmiyeti üzerinde durularak, kalede yapılan tamiratlar ile kaleye sevk edilen mühimmat hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca kalede vazife yapan başta dizdar olmak üzere diğer kale görevlileri hakkında değerlendirmelerde bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Osmanlı Devleti, Rize, Karadeniz, Kale.

Abstract
Rize Castle that was built on a bay and the hill behind this bay was included in the borders of the Ottoman Empire by Mehmed the Conqueror’s conquest of Trabzon in 1461. Following the conquest, people were settled in the castle after the area was registered and the castle was strengthened militarily. Rize castle regarded as less important among the Sanjaks of Trabzon and Gönye reached a crucial position after the attacks of Georgians and Abkhazians who came especially from Georgia and carried out banditry activities in the Black Sea region. In this study, the position and importance of Rize Castle will be emphasized and information will be given about repairs to which the castle was exposed and ammunition dispatched to the castle. In addition, evaluations will be made about dizdar and other officials of the castle.

Keywords
Ottoman Empire, Rize, Blacksea, Castle.

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 92
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19573

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri