Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступTatar Türklerinde Karşılaştırmalı Halk İnançları
(Comparative Popular Beliefs of the Tatar Turks )

Author : Yaşar Kalafat    
Type : Copyright
Printing Year : GÜZ 2004
Number : 3
Page : 119-127


Özet
Geniş ve çoğu kez birbirinden kopuk bir coğrafyaya dağılmış bulunan Türk topluluklan, kendilerine özgü kimi kültürel biçimler geliştirmekle birlikte, genel olarak köklerini tarihin derinliklerinden alan Türk milli kültürünün çerçevesi içindeki konumlanm korumuşlardır. Kırım ve Kazan Tatarları arasındaki alan araştırmalarına dayanan bu çalışma, bu Türklerin Anadolu Türklüğü ile halk inançları alanında pek çok şeyi paylaştığını göstermiştir.<

Anahtar Kelimeler
Halk inançları, Kırım Tatarları, Kazan Tatarları.

Abstract
Turkic peoples are spread and live in a wide area, some-times with no interaction vvith each other. They have developed some cultural peculiarities, but preserved their position within the Turkic cultural milieu, of which roots are in the very deepness of history. This survey, based on local observations among the Crimean and Kazan Tatars, displays that these Turks share many common with the Anatolian Turks.<

Keywords
Popular beliefs, Crimean Tatars, Kazan Tatars.

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 196
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19578

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri