Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступNahçivan’da Seramikçiliğin Gelişim Tarihinden
(Contribution to the History of Development of Pottery in Nakhchivan )

Author : Toğrul HALİLOV   Prepared  Toğrul HALİLOV
Type : Preparation
Printing Year : 2017
Number : 55
Page : 47-55


Özet
Seramikçilik, Nahçivan'ın en eski sanat alanıdır. Makalede Nahçivan'daki, seramikçilik sanatı üzerinde durulmuştur. Azerbaycan'ın diğer toprakları gibi Nahçivan da önemli bir sanat merkezi olmuştur. Seramik ürünler boyut, biçim, desen, yapıldığı malzeme ve yapılış teknolojisine göre bir-birinden farklıdır. Nahçivan seramikçilerinin yapmış olduğu kil kaplar, sofra veya mutfak seramiği olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Yapılan bilimsel araştırma sırasında belli oluyor ki, bu çağa ait seramiklerin süslenmesinde geometrik, zoomorf, nebati, antropomorfik v.b desenler kulanılmıştır. Onlar basit ve karmaşık kompozisiyonludur. Resimlerin yayılma alanı Azerbaycanın yanısıra dünyanın çeşitli topraklarında yaygındır. Süslemede yerel desenlerin yanı sıra, diğer kültürlerle benzer özelliklerin bulunması farklı bölge insanların dini-ideolojik görüşlerinin de benzer olduğunu, her bir desenin derin bir anlamı olduğunu kanıtlamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Nahçivan, seramikçig, arkeolojik yerleşimler

Abstract
It was defined that pottery wasone of the ancient craftsmanship areas in Nakhchivan. The article handicraft have been learnt in the Nakhchivan. In addition to Nakhchivan, as well as the other regions of Azerbaijan, was an important centre of craftsmanship. The pottery products differed from one another in their size, shape, ornaments on them, the material the were made of and the technology. The pottery products made by Nakhchivan potters were divided into two groups-welfare and kitchen ceramics. Scientific research that is going on during certain geometric in the decoration of ceramics from this period, zoomorf, vegetable, anthropomorphic patterns etc. have been used. They are simple and complex kompozisiyon. Download Azerbaijan as well as pictures of the span widely around the globe land. They have both local characteristics and similarities with other cultures. In addition to local ornamentals, the presence of similar ornaments in other cultures proves that the people of the different regions of the world are alike in their religious-ideological views, and that each ornament has its deepest semantics.

Keywords

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 109
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19574

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri