Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступXVI. YÜZYILDA BOZOK, KIRŞEHİR VE NİĞDE’DE KÖYE DÖNÜŞEN MEZRAALAR
(THE AGRICULTURAL FIELDS WHICH WERE CHANGED TO THE VILLAGES IN XVI. CENTURY IN BOZOK, KIRŞEHİR AND NİĞDE )

Author : Rafet Metin    
Type : Copyright
Printing Year :
Number :
Page :


Özet
Kanunnâmelerde mezra’a, “harabesi ve suyu bulunan yer” olarak tarif edilmektedir. Harabeden kastedilen yerleşim biriminin terk edilmiş olmasıdır. Su ise iskan ve tarımın en önemli unsurudur. Bu tarife ek olarak, mezra’a tarlada tarımsal faaliyetlerin sürdürüldüğü yer olarak da ifade edilebilir. Tahrir defterlerinde mezraaların genellikle bir köye bağlı olarak kaydedilmesi köy ekonomisinin bölünmez bir parçası olarak görülmesi ve köylü için köy sınırları içerisinde yeterli olmayan tarım topraklarına ek olarak tarım yapabileceği bir arazi rezervi gözüyle bakılması ile alakalıdır. Değişen coğrafi şartlara ve ekonomik etkilere bağlı olarak zaman içerisinde çok farklı özellikler kazanan mezra’a için yapılan tanımlar her bölgeye ve zamanın şartlarına göre değiştiği için kesinlik arz etmez. Bu çalışmada tahrir defterlerinden istifade etmek suretiyle Bozok (Yozgat), Kırşehir ve Niğde’de yer alan mezra’aların XVI. yüzyılda köylere dönüşürken zamanın şartlarına göre nasıl bir süreçten geçtiği izah edilmeye çalışılmıştır

Anahtar Kelimeler
Mezra’a, köy, Bozok, Kırşehir, Niğde.

Abstract
Arable field is described as place which contains wreck and water in code of laws. It is intended from wreck is place which is abandoned. Water is main element of housing and agriculture. In addition to this description, arable field also describe as place which is agricultural activities maintained. Arable fields generally registered as depending on a village and were seen as a indivisible part of village economy in Tahrir registers. Thus, arable fields perceived as lands which can do agriculture in addition to inadequate agricultural fields which is based within village boundaries. Definition of arable fields vary according to different regions and conditions of time because of the arable fields gained different features based on changing geographical conditions and economical effects in time. In this study, benefiting basically tahrir registers, it is tried to explain to how conditions of time influenced arable fields which were located Bozok (Yozgat), Kırşehir and Niğde when transform to village in XVI century.

Keywords
Arable field, village, Bozok, Kırşehir, Niğde.

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 55
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19510

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri