Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступAVRUPA BİRLİĞİ’NİN KIRIM’IN İLHAKINA BAKIŞI: RUSYA’YA YÖNELİK YAPTIRIMLAR
(VIEW OF THE EUROPEAN UNINON TO ANNEXIATION OF CRIMEA: SANCTIONS TOWARDS RUSSIA FEDERATION )

Author : İlhan Aras    
Type : Copyright
Printing Year : 2017
Number : 53
Page : 29-50


Özet
Yaptırımlar, bir dış politika aracı olarak özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaygın bir şekilde kullanılmış, devletler ve uluslararası örgütler kendi çıkarları için çeşitli yaptırımlar uygulamıştır. Tarihsel olarak bakıldığında genellikle ekonomik yaptırımların uygulandığı ancak bu yaptırımların çoğunlukla etkisiz kaldığı görülmüştür. Avrupa Birliği de diğer aktörler gibi sorunlar karşısında çeşitli yaptırımlar uygulamıştır. Bu kapsamda, Avrupa Birliği, Rusya’nın 2014 yılındaki Kırım’ı ilhakına tepki olarak çeşitli yaptırımlara başvurmuştur. Bu çerçevede, çalışmada öncelikle yaptırım kavramı teorik olarak incelenmiş ve Avrupa Birliği yaptırımlarının uygulamasına değinilmiştir. Sonraki bölümde, Avrupa Birliği’nin Rusya ve Ukrayna’ya yönelik yaptırımları 2014-2016 döneminde ele alınmıştır. Sonuç olarak, Avrupa Birliği’nin Kırım’daki gelişmelere ekonomik yaptırımlar temelinde yaklaştığı ancak bu politikasının Kırım’daki durumu değiştirmediği gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Avrupa Birliği, Kırım, Rusya, Ukrayna, Yaptırım

Abstract
Sanctions as a foreign policy tool have been widely used especially since second half of the 20th century; states and international organizations have been imposed various sanctions to self interests. From a historical viewpoint, it is seen that economic sanctions have largely become ineffective even they have been imposed frequently. European Union, like other actors, has also imposed various sanctions. In this context, European Union has appealed various sanctions in reaction to Russia’s annexation of Crimea in 2014. In this framework, in study firstly the concept of sanction has been theoretically examined and the practice of the European Union sanctions has been mentioned. In next chapter, sanctions of the European Union towards Russian Federation and Ukraine are dealt with over the period 2014-2016. Consequently, it has been shown that European Union has approached to the developments in Crimea on the basis of economic sanctions; however, this approach has not changed the situation in Crimea.

Keywords
European Union, Crimea, Russia Federation, Ukraine, Sanction

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 111
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19574

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri