Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступKIRIM SORUNUNUN ULUSLARARASI HUKUKTA DEVLETLERİN KURULMA VE SONA ERME ŞEKİLLERİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ
(An Analysis of Crimean Dispute In the Context of State Formation and Extinction of States Type in International Law )

Author : Mesut Şöhret    
Type : Copyright
Printing Year : 2017
Number : 53
Page :


Özet
Kırım sorunu uluslararası toplumun gündemini son dönemde meşgul eden en önemli olayların başında gelmektedir. Bu sorununun günümüz uluslararası sistemine etki eden siyasi, ekonomik, sosyal, jeopolitik ve tarihsel birçok sebebi ve sonucu bulunmaktadır. Bununla birlikte soruna uluslararası hukuk perspektifinden bakıldığında yine potansiyel olarak birçok yansımasının olduğu görülmektedir. Öyle ki, Kasım 2013'te başlayan Ukrayna içindeki yerel nitelikli karışıklık ve çatışmalar bir anda Kırım yarımadasına sıçrayarak bu bölgenin Şubat 2014’ten itibaren bağlı olduğu anavatan Ukrayna kopmasına ve sonrasında Rusya Federasyonuna katılmasıyla sonuçlanmıştır. Ortada teknik olarak geçerli bir sebep veya problem yokken bağımsız bir devlete ait özerk bir bölgenin önce bağımsızlık ilan edip ardından da kendi kaderini tayin hakkını Rusya Federasyonu ile birleşmekten yana kullanması elbette uluslararası ilişkiler içinde yeni tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Bu çalışma genel itibariyle Kırım Sorununu uluslararası hukukta var olan devletlerin kurulma şekilleri içinde kendi kaderini tayin (self-determinasyon), bölünme (secession), birleşme (unification or merger) ile devletlerin sona erme şekilleri içinde fesih (dissolution), ilhak (annexation) ve gönüllü emilme (voluntory absorption) yöntemleri kapsamında incelemektedir.

Anahtar Kelimeler
Kırım, Ukrayna, Kırım Sorunu, Devlet Oluşumu, Devletin Sona Erme Şekilleri, Uluslararası Hukuk

Abstract
The Crimean question has become top agenda issue of international community in recent time. There are many factor of this question that affects international system in terms of political, economical, social, geopolitical, historical aspects. With this regard, when we look at the Crimea question in the international law perspective there are also many reflections and potential affects to international system as a whole. In fact, the local qualified confusion and conflict in Ukraine starting at November 2013 suddenly has been leaping to Crimean peninsula and then it was resulted with breaking away from bounded Ukrainian motherland and later on unification with Russian Federation since February 2014. Without any reasonable reason in appearance break-up of an autonomous region from Ukraine and then declaration of independence and furthermore unification with Russian Federation have been brought new discussion within international law. This study mainly aimed analyze the Crimea question in the context of state formation; self determination, secession, unification, and extinction of state formations; dissolution, annexation, voluntary absorption methods.

Keywords
Crimea, Ukraine, Crimean Dispute, State Formation, Types of Extinction of States, International Law

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 98
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19572

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri