Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступÖzet


Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Rusya'nın Dış Politikası'nda Avrasya Birliği Projesi
Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana dünya çapında gerçekleşmekte olan değişikliklerin tam boyutu yavaş yavaş berraklaşmaktadır. En önemli uluslararası vakıa, ortada bir bölgeselleşme bağlamında bloklaşmalar sürecinin yaşanmakta olmasıdır. Bu kapsamda modern dünya globalleşmeden yeni bölgesel aktörlerin söz sahibi oldukları bölgeselleşme sürecine adım atmaktadır. Öte yandan, uluslararası yaşam öznelerinin kendi ulusal çıkarlarının önceliğine dayalı dünya düzeninin kendi modellerine göre uygulanması ve sağlanmasına yönelik siyasi faaliyetleri yoğunlaşmıştır. Bu, doğal ve diğer kaynakların elde edilmesi için aralarındaki mücadeleyi derinleştirmekte, yeni çatışma merkezlerinin ortaya çıkmasına yol açmakta ve çeşitli yoğunluk ve büyüklükteki çatışmaları şiddetlendirmektedir. Bu kapsamda hegemonik güç olma isteğinden vazgeçmeyen Rusya Federasyonu (RF) yakın çevre ülkeleri üzerindeki etki alanını kaybetmemek amacıyla, bu ülkelerle olabildiğince yakın ve dostane ilişki kurmayı amaçlayarak, Avrasya Birliği projesi üzerinden eski sovyet ülkelerini yeniden Moskova merkezli yapılandırma gayretlerini sergilemeye başlamıştır. Ancak Rusya'nın bu projeyi uygulamada birçok zorluklarla yüz yüze geldiğini ve Ukrayna krizi bunun bariz örneğini teşkil ettiğine tanık olmaktayız. <

Anahtar Kelimeler
Avrasya Birliği, Rusya, Ukrayna krizi, yakın çevre, dış politika, güvenlik.

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 52
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19454

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri