Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступÖzet


RUSYA'NIN JEOPOLİTİK VE KİMLİK KODLARI: KLÂSİK KURAMLAR ÇERÇEVESİNDE YAKIN ÇEVRE ALGISI ÖRNEĞİ
Rusya'nın jeopolitik geleneği ve temel karakteri değişime uğramadan mirasçılık konumunu devam ettirmiştir ve ülkenin iç (yönetim yapısı) ile dış politikası bu geleneğe göre şekillenmiştir. Yani Rusya'da her dönemin iç ve dış politika öncelikleri bir diğer aşamada oluşturulmaya çalışılan farklı görünümdeki ideolojik yapıyla devam ettirilmiştir. Bunun sonucunda Rusya'nın iç ile dış politikasının kökenini oluşturan bazı temel özelliklerinin (karakterinin) alt yapısı da değişime uğramadan süregelmiştir. Böylece Rus emperyal yayılım mantığı siyasal kültürün ayrılmaz parçası haline gelerek, değişime uğramayan geleneksel dış politika değerleri olarak Rus eliti ile halkının benliğini şekillendirmiştir. Böyle bir benliğin şekillenmesinde klâsik ve günümüz Rus jeopolitik kuramcıların da rolü ile etkisi büyüktür. Makalede Rusya'nın dış politika kodlarının şekillenmesini sağlayan klâsik ve günümüz Rus jeopolitik kuramlarının temel yaklaşımları yakın çevre ve Karadeniz havzası örneğiyle açıklığa kavuşturulacaktır. <

Anahtar Kelimeler
Rusya, jeopolitik kodlar, güvenlik, yakın çevre, Karadeniz havzası, dış politika.

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 50
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19454

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri