Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступÖzet


Putin İktidarı Döneminde Rus Dış Politikasının Normatif Temelleri: "Egemen Demokrasi" Söylemi
Özet: Sovyetler Birliği’nin dağılması ile başlayan süreçte Rusya Federasyonu’nun izlediği dış politikada genelde Putin’in iktidara geldiği 2000’li yıllardan başlayarak “Putinizm” kavramıyla adlandırılan bir değişim gözlemlenmektedir. Rus dış politikası, her ne kadar Putin’in iktidar döneminde “pragmatik” diye tanımlanmaktaysa da Atlantikçilikten Avrasyacılığa evrilerek “Egemen Demokrasi” kavramı temelinde ideolojik olarak yeniden bina edilmeye başlanmıştır. “Egemen Demokrasi” ekseninde gerçekleşen entelektüel tartışmaların Rus dış politika söyleminde yansımasını daha fazla Rusya Federasyonu Dış Politika Konsepti’nde yerini bulduğunu ve Rusya’ nın reelpolitiğinde Batı, özellikle ABD ve küreselleşme karşıtı politikaların meşruiyet kaynağını oluşturduğu dikkat çekmektedir. Çalışmamızda, Rusya Federasyonu’nun dış politika pratiğini bir yandan diğer yandan ise Batı ile ilişkilerini kavramamızda yardımcı olacağı düşünülen “Egemen Demokrasi” kavramının entelektüel ve konseptüel boyutları analiz edilecektir. “Egemen Demokrasi” söyleminin analizi, Rus dış politikasının sosyolojik olarak bina edildiği Rus kimliğinin inşa ve yeniden yapılandırılması sürecinde güncel olarak gelinen noktadaki durumu da ontolojik olarak kavramamızı sağlayacaktır. Çalışmada gerektiğinde sınırlı olarak Rusya’nın reelpolitiğine başvurulacak bununla birlikte söz konusu söylemin reelpolik ile doğrulanması söz konusu olmayacaktır. <

Anahtar Kelimeler
Rus dış politikası, Putinizm, kimlik, egemen demokrasi, eleştirel söylem analizi

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 96
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19573

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri