Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступÖzet


Pontus Meselesi Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi
Tarihî süreçte güncelliğini koruyan Pontus Meselesi, zaman içerisinde bağımsız bir devlet kurma amacının güdüldüğü noktadan, politik ve kültürel bir boyuta kaymıştır. Yaklaşık bir asırlık bir geçmişe sahip olan bu sorunun, hâlâ çözülememiş olması, meselenin tartışıldığı zemin ile kullanılan dil ve argümanlardan kaynaklanmaktadır. “Siyah/beyaz” bir bakışla ele alınan konu üzerinde yapılan çalışmalar, bir kısır döngü halinde sonuçsuz kalmaktadır. Bunda, soruna yaklaşımların çözüm odaklı olmamasının yanı sıra, konunun siyasi boyutunun öne çıkarılarak, farklı mecralara taşınmak suretiyle, politik bir silah olarak kullanılmak istenmesinin de etkisi büyüktür. Türkiye-Yunanistan ilişkileri içerisinde önemli bir açmaz olan Pontus Meselesi, bu yönüyle akademik anlamda çok sayıda çalışmaya da ilham olmuştur. Uzun bir tarihî sürecin ürünü olmasının da etkisiyle, konuyla ilgili hatırı sayılır bir birikim oluşmuştur. Konu hakkında var olan literatür enflasyonu, araştırmacılara bunlara ulaşma noktasında birtakım zorlukları da beraberinde getirmektedir. Bu çalışma, bu zorlukları aşmaya, kısmî de olsa bir katkı sunmak amacıyla kaleme alınmıştır.<

Anahtar Kelimeler
Pontus, Bibliyografya, Milli Mücadele, Rumlar, Karadeniz

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 84
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19504

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri