Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступÖzet


Tarih Ders Kitabı Yazımında Yeni Yaklaşımlar
Bu araştırmanın temel amacı, gelişmiş ülkelerin tarih ders kitaplarındaki yazımında meydana gelen değişim ve gelişmeleri, ilgili literatür ışığında incelemek ve ülkemizde yazılacak tarih ders kitapları için öneriler sunmaktır. Çalışma 2011 yılında gerçekleştirilmiş olup, tarih ders kitabı yazımıyla ilgili yurt içi ve yurt dışı literatür taranmıştır. Elde edilen verilere dayalı olarak, günümüzde gelişmiş ülkelerdeki tarih ders kitabı yazımında bazı faktörlerin ön plana çıktığı görülmektedir. Bu faktörler; tarihsel olguların sunumunda meydana gelen değişim, tarihsel düşünme becerileri ve yapılandırmacı öğretim anlayışının tarih öğretimine yansıması, cinsiyet, tartışmalı konular, demokrasi ve insan hakları alanındaki ilerlemeler olarak sıralanabilir. Ülkemizdeki tarih ders kitaplarını yukarıdaki faktörler açısından incelediğimiz zaman, mevcut ders kitaplarının önemli eksiklerinin olduğu görülmektedir. Ülkemizde yazılacak olan tarih ders kitaplarını daha nitelikli hale getirmek için, ders kitabı yazım sürecinde yukarıdaki unsurlar da dikkate alınmalıdır. <

Anahtar Kelimeler
Tarih Öğretimi, Ders Kitabı, Bilgi Çağı

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 86
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19551

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri