Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступÖzet


Fuad Köprülü'nün Tevfik Fikret Eleştirileri
Bu makale, “persona” kavramını kullanarak, Fuad Köprülü’nün Tevfik Fikret’in şiirleri hakkındaki bazı görüşlerinin geçersiz olabileceğini ileri sürmektedir. Fuad Köprülü’ye göre, Tevfik Fikret, şiirlerinde, birbirleriyle uzlaşması mümkün olmayacak ölçüde çelişkili fikirler öne sürmüş ve özellikle de kendisini farklı ruh hâlleri içinde ifade etmiştir. Örneğin, Tevfik Fikret, bazı şiirlerinde “bedbin”, bazılarında ise “nikbin”dir ve biz onun şiirlerinde bu tutarsız ruh hâlleriyle ilgili herhangi bir açıklamaya da rastlayamayız. Köprülü bütün bu şiirlerde konuşan şairin, Tevfik Fikret’in bizzat kendisi olduğunu varsaymaktadır. Başka bir deyişle, Köprülüye göre, Tevfik Fikret, bütün şiirlerinde, kendi özel görüş ve duygularını ifade etmektedir. Ancak, “persona” kavramı üzerine yapılan kuramsal çalışmalara göre, her şiir şiirsel bir uzamdır ve bu uzamda tutarsız fikir ya da değişken ruh hâlleri, bu çatışan fikir ya da duygular hakkında herhangi bir mantıksal önerme sunulmaksızın, bir arada varolabilir. Personalar, şair tarafından şiir ya da mısralar için atanmış geçici kişilikler olduğundan, onlarda şairin kendisini görmek edebiyat kuramları açısından bir hata olabilir.<

Anahtar Kelimeler
Tevfik Fikret, Mehmet Fuat Köprülü, eleştiri

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 99
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19573

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri