Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступÖzet


Kosova Türklerinin Tarihten Bugüne Kimlik Mücadelesi
Balkanlar, tarihi, coğrafyası, kültürel, siyasi ve stratejik konumu ile yüzyıllardan beri Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti ile birebir ilişkili bir bölge olmuştur. Bu coğrafyada tarihsel olarak Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalan Müslüman Türk nüfusu içinde Kosova Türkleri, bugüne kadar bölgede varlığını sürdürme mücadelesi veren bir toplumsal unsur olmuştur. Kosova Türklerinin geçmişte bulundukları konum ve bugün ülkede azınlık durumunda olmaları ile birlikte yaşadıkları alanlarda diğer Balkan Türkleri gibi kendilerine özgü özel durumları ve sorunları söz konusudur. Çalışmada tarihten günümüze Kosova Türklerinin ülkede geçirdiği dönemler ve her dönemde nasıl bir değişim içine girdikleri, ülkede nasıl tutunmaya çalıştıkları ve arada kaldıkları, yürütmeye çalıştıkları sosyal- siyasal- toplumsal ve kültürel faaliyetler ele alınacaktır. Çalışmanın ana temeli Kosova’da tarihte olmasa bile bugün azınlık tanımı içine giren Kosova Türklerinin bu durum karşısında gösterdikleri reaksiyonları ve somut durumlarını da kapsayacak şekilde olacaktır. Bu noktada makalede Kosova Türklerinin geleceğe yönelik beklentileri de analiz edilerek, toplumsal ve siyasal olarak Kosova’da yüzyıllardan beri yaşayan bu toplumun içinde bulunduğu açmazların Sırp ve Arnavut etnik milliyetçiliklerinden kaynaklandığı temel savı üzerinde hareket edilecektir. <

Anahtar Kelimeler
Kosova Türkleri, Arnavut ve Sırp milliyetçiliği, azınlık hakları, asimilasyon, varlığını koruma ve sürdürme mücadelesi.

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 101
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19573

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri